Oppaan Englanti, 2017-18 tiedot


Englanti, 2017-18

Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tämän WebOodi-oppaan eri välilehdillä löytyvät Kielikeskuksen opetusryhmät, tentit ja opintojaksokuvaukset kyseisen kielen osalta. Mikäli opiskelet lukuvuoden 2016-17 tutkintovaatimusten mukaan, löydät kurssin kuvauksesta tiedot siitä, miten uudet kurssit vastaavat aiempaa opetusta.

 

Neuvontaa ja ohjausta kieliopintoihin

 

KURSSIT JA KOKEET TASOITTAIN

 

Advanced courses

B2–C1

Academic Discussion (2 op) »

Business English (2 op) »

Communicating using New Technologies (2 op) »

Conference English II: International Conference Presentations (3 op) »

Creative Writing (3 op) »

English for Professional Purposes in Law (5 op) »

Feedback on Writing (1 op) »

Grammar (2 op) »

Intercultural Communication (4 op) »

Legal Translation and Oral Argument (3 op) »

Oral Fluency (2 op) »

Presentation Skills (2 op) »

Translation (3 op) »

Writing for Career Purposes (2 op) »

Writing for Study Purposes (2 op) »

Writing for Study Purposes (Consultation) (1 op) »

 

Master’s Degree Programmes

B2–C1

Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 1 (2 op) »

Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 2 (2 op) »

 

 

Tutkintoon vaadittavat kurssit ja korvaavat kokeet

HUOM! Tämä ohje koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneita opiskelijoita.

VIERAS KIELI: Mikäli opiskelet humanistisessa (HuK-tutkinto) tai oikeustieteellisessä (ON-tutkinto) 2016–17 tutkintovaatimusten mukaan ja sinulta puuttuu tutkintovaatimusten mukainen 1. vieraan kielen suoritus (lv. 2016–17: laajuus 5 op), voit suorittaa vieraan kielen opinnot Kielikeskuksen 4 op:n laajuisella kurssilla tai korvaavalla kokeella. Minimitutkinnosta (180 op) mahdollisesti puuttuvan opintopisteen voit tehdä vapaavalintaisilla opinnoilla, esim. Kielikeskuksen kielikursseilla. Jos olet tehnyt jo 2 tai 3 op:n vieraan kielen kurssin lv. 2016–17 tutkintovaatimusten mukaisesti, sinun tulee tehdä lisäksi vähintään 2 op:n suoritus samassa kielessä tutkintovaatimukset täyttävällä kurssilla.

 

B2

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

ALMS:

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (2 op) »
Academic and Professional Communication in English Exemption Test (2 op) »

 

Farmasian tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Humanistinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Psykologian ja logopedian koulutusohjelmat:

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat:

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

 

Teologinen tiedekunta

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Valtiotieteellinen tiedekunta
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Korvaavat kokeet

 Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op)

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan korvaavat kokeet:

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (2 op) »

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (2 op) »

 

Valmentavat kurssit

A2–B1

EAPS-tukikurssi: Remedial Reading, Writing and Spoken Communication (4 op) »

Englannin kieliopin peruskurssi (2 op) »

 

 

KIELIKESKUKSEN ENGLANNIN OPINTOKOKONAISUUDET

 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut korkeakoulut) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

 

Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (15 op)

Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (25 op)

Huom! Lukuvuonna 2016-17 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittavia koskevat opintokokonaisuusvaatimukset ovat Flammassa.