Oppaan Oikeustieteen tohtoriohjelma, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oikeustieteen tohtoriohjelmasta valmistuu oikeustieteen tohtoreita (OTT) sekä tutkijanuralle että merkittäviin asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään syvällistä oikeuden ymmärrystä sekä erinomaisia oikeudellisen tulkinnan, soveltamisen, argumentaation ja ratkaisutoiminnan taitoja ja valmiuksia.

 

Tohtoriohjelman rakenne 1.8.2017 alkaen: 

kaavio

 

Väitöskirja

Tieteenalan yleiset opinnot, 15 op

Tieteenalan temaattiset opinnot, 15 op

 Yleiset valmiustaidot, 10 op (suoritetaan vähintään kahdesta kohdasta alakohdasta):

- pedagogiset taidot, digitaalisen teknologian käyttötaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, projektinhallintataidot, työelämäyhteistyö- ja yrittäjyystaidot, itsesäätelytaidot

HYMY-tutkijakoulun listaamat kurssit soveltuvat suoraan yleisiin valmiustaitoihin.

 

Aiemmat tutkintovaatimukset sekä säännöt uuteen koulutusohjelmarakenteeseen siirtymiseksi löytyy oikeustieteellisen tiedekunnan sivulta Uudet opetussuunnitelmat -ohjeistuksesta, samoin kuin aiemmin suoritettujen opintojen vastaavuus nykyisen opeutksen kanssa. 

 

Ammatillisesti suuntautunut oikeustieteen lisensiaatin tutkinto OTL

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on ammatillista osaamista syventävä koulutusohjelma käytännön työelämästä tuleville. Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on tarkoitettu oikeudellisissa ammattitehtävissä toimiville juristeille, joille on jo kertynyt osaamista ja kokemusta ammattialallaan. Sellaista osaamista syvennetään harjoittamalla opintoja tietyllä valitulla omaan ammattitaustaan liittyvällä erikoisalalla. Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto eroaa tieteellisistä jatkotutkinnoista siinä, että sen painopiste on teoreettisen osaamisen ja tutkijankoulutuksen sijasta ammatillisen osaamisen syventämisessä. Sen vuoksi ammatillisen lisensiaatin tutkinnon mukainen lisensiaatintutkimus osoittaa ennen kaikkea ammatillisen osaamisen syvenemistä erikoisalalla.

 

Tutkinnon rakenne:

1. Teoreettiset opinnot (10 op)

Teoreettiset opinnot suoritetaan yleensä tiedekunnassa vuosittain järjestettävällä ammatillisen lisensiaatin tutkinnon tarpeisiin suunnitellulla Metodikurssilla [WebOodi 20605].

2. Ammatilliset opinnot (yht. 70 op)

– erikoisalan opinnot

– muut opinnot

– hyväksiluettu työkokemus ja siihen liittyvä koulutus (enintään 20 op)

 

3. Lisensiaatintutkielma