Oppaan Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena, 2017-18 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

Tiedekunnan uusien koulutusohjelmien myötä yhteiskuntaopin vähintään 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden voi 1.8.2017 alkaen suorittaa valtiotieteellisessä tiedekunnassa seuraavasti:

Tutkinnonsuoritusoikeuden Helsingin yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen saavat opiskelijat suorittavat yhteiskuntaopin opettavana aineena yllä esitettyjen uusien koulutusohjelmien mukaisten vaatimusten mukaisesti.

Ennen 1.8.2017 tutkinnonsuoritusoikeutensa Helsingin yliopistossa saaneet voivat suorittaa yhteiskuntaopin opetettavana aineena joko yllä esitettyjen uusien koulutusohjelmien mukaisten vaatimusten mukaisesti tai tiedekunnassa vuosina 2011-2017 voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka. 

Yhteiskuntaoppia ei koosteta omaksi erilliseksi opintokokonaisuudeksi.

Huom! Sosiaalitieteiden opetus valinnaisia opintoja suorittaville (sis. yhteiskuntaopin opintoja suorittavat) järjestetään yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Linkki Avoimen yliopiston Sosiaalitieteet-sivulle https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/sosiaalitieteet. Opetus on maksutonta läsnä oleville muiden koulutusohjelmien kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille ja kiintiö on 60 paikkaa/opintojakso. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. opinto-ohjelman kautta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opettavana aineena (120 op)

Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opettavana aineena (väh. 120 op) muodostuu 60 opintopisteen laajuisista edellä mainituista yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnoista (pl. oman kandiohjelman opintokokonaisuus, jonka korvaa vastaava perusopintokokonaisuus niillä, jotka suorittavat/ovat suorittaneet myös vastaavan VTK-tutkinnon) sekä joistakin seuraavista syventävistä opinnoista:

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Taloustieteen maisteriohjelma

Opetusharjoitteluun vaadittavat aineenhallintarajat (1.8.2017 jälkeen aloittaneet ja uusien vaatimusten mukaan suorittavat)

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena
Perusharjoittelun edellytyksenä on vähintään 25 op pakollisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintoja, joihin täytyy sisältyä taloustieteen johdantokurssi 5 op sekä lisäksi julkisoikeuden kurssi 5 op. (yhteensä 30 op)

Syventävässä harjoittelussa vaatimuksena on suoritetut taloustieteen, sosiaalitieteiden sekä politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuudet sekä julkisoikeuden kurssi. (yhteensä 50 op)

Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

Perusharjoittelun edellytyksenä ovat oman koulutusohjelman perusopinnot sekä taloustieteen johdantokurssi 5 op ja julkisoikeuden kurssi 5 op. Lisäksi vaaditaan 5 op sosiaalitieteiden tai politiikan ja organisaatioiden 15 op opintokokonaisuudessa pakolliseksi määriteltyjä opintoja, johon ei huomioida opiskelijan oman koulutusohjelman opintoja. (yhteensä 35 op taloustieteen kandiohjelman opiskelijoilla ja yhteensä 40 op muiden kandiohjelmien opiskelijoilla.)

Syventävässä harjoittelussa edellytyksenä edellisten lisäksi oman kandiohjelman aineopinnot. (yhteensä 85 op taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille, 90 op sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille ja 100 op politiikan ja viestinnän kandiohjelman opiskelijoille)

Opetusharjoitteluun vaadittavat aineenhallintarajat ennen 1.8.2017 aloittaneille

Huom! Alla olevat koskevat ainoastaan niitä opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2017 ja suorittavat vanhojen vaatimusten mukaisia yhteiskuntaopin opintoja siirtymäajalla ennen 31.7.2020.

Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

Perusharjoittelun edellytyksenä ovat taloustieteen perusopinnot sekä perusopinnot joko valtio-opissa, sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa. Lisäksi suoritettuna tulee olla julkisoikeuden kurssi tai sitä vastaava kurssi. Soveltavaan ja syventävään harjoitteluun vaaditaan lisäksi perus- että aineopinnot jostain edellä mainituista oppiaineista

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

Perusharjoittelun edellytyksenä ovat perusopinnot joko taloustieteessä, valtio-opissa, sosiologiassa tai  yhteiskuntapolitiikassa. Joka tapauksessa vähintään taloustieteen johdantokurssi tulee olla suoritettuna. Lisäksi vaaditaan julkisoikeuden kurssi tai sitä vastaava kurssi. Syventävässä  harjoittelussa vaatimukset ovat muuten samat, mutta perusopinnot tulee  olla suoritettuna kahdessa edellä mainitussa oppiaineessa, joista  toisen tulee olla taloustiede.