Oppaan Englanti, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tämän WebOodi-oppaan eri välilehdillä löytyvät Kielikeskuksen opetusryhmät, tentit ja opintojaksokuvaukset kyseisen kielen osalta. Mikäli opiskelet lukuvuoden 2016-17 tutkintovaatimusten mukaan, löydät kurssin kuvauksesta tiedot siitä, miten uudet kurssit vastaavat aiempaa opetusta.

 

Neuvontaa ja ohjausta kieliopintoihin

 

KURSSIT JA KOKEET TASOITTAIN

 

Advanced courses

B2–C1

99456 Academic Discussion (2 op) »

99530 Business English (2 op) »

99857 Communicating with New Technologies (2 op) »

99328 Presenting at Conferences (3 op) »

99604 Creative Writing (3 op) »

995200 English for Professional Purposes in Law (5 op) »

991070 Feedback on Writing (1 op) »

99514 Grammar (2 op) »

992450 Intercultural Communication (4 op) »

99859 Legal Translation and Oral Argument (3 op) »

99513 Oral Fluency (2 op) »

99531 Presentation Skills (2 op) »

995020 Translation (3 op) »

993736 Thesis Writing Group »

99304 Writing for Career Purposes (2 op) »

993731 Writing for Study Purposes (2 op) »

993730 Writing for Study Purposes (Consultation) (1 op) »

 

Master’s Degree Programmes

B2–C1

993734 Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 1 (2 op) »

993735 Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 2 (2 op) »

 

 

Tutkintoon vaadittavat kurssit ja korvaavat kokeet

HUOM! Tämä ohje koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneita opiskelijoita.

VIERAS KIELI: Mikäli opiskelet humanistisessa (HuK-tutkinto) tai oikeustieteellisessä (ON-tutkinto) 2016–17 tutkintovaatimusten mukaan ja sinulta puuttuu tutkintovaatimusten mukainen 1. vieraan kielen suoritus (lv. 2016–17: laajuus 5 op), voit suorittaa vieraan kielen opinnot Kielikeskuksen 4 op:n laajuisella kurssilla tai korvaavalla kokeella. Minimitutkinnosta (180 op) mahdollisesti puuttuvan opintopisteen voit tehdä vapaavalintaisilla opinnoilla, esim. Kielikeskuksen kielikursseilla. Jos olet tehnyt jo 2 tai 3 op:n vieraan kielen kurssin lv. 2016–17 tutkintovaatimusten mukaisesti, sinun tulee tehdä lisäksi vähintään 2 op:n suoritus samassa kielessä tutkintovaatimukset täyttävällä kurssilla.

 

B2

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
KK-ENBIYM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

ALMS:

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
KK-ENELK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat


Korvaavat kokeet:

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English Exemption Test (KK-ENKOEB, 2 op)»

 

Farmasian tiedekunta

KK-ENFARM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENFARM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat


Korvaava koe:

KK-ENFARM Academic & Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

Humanistinen tiedekunta

KK-ENHUM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENHUM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENHUM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

KK-ENKASV Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Psykologian ja logopedian koulutusohjelmat:

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat


Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat:

KK-ENLAAK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENLAAK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Korvaava koe (psykologia, logopedia, lääketiede, hammaslääketiede):

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

KK-ENMAME Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENMAME1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENMAME2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENMALU1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENMALU2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

KK-ENOIK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENOIK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 op) »

KK-ENOIK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Teologinen tiedekunta

KK-ENTEOL Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Valtiotieteellinen tiedekunta
KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-ENSSKH Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) »

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

KK-ENERI Kaikkien tiedekuntien erilaiset oppijat

 

Korvaavat kokeet

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op)

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan korvaavat kokeet:

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English Exemption Test (KK-ENKOEB, 2 op)»

 

Valmentavat kurssit

A2–B1

993081 EAPS-tukikurssi: Remedial Reading, Writing and Spoken Communication (4 op) »

99307 Englannin kieliopin peruskurssi (2 op) »

 

 

KIELIKESKUKSEN ENGLANNIN OPINTOKOKONAISUUDET

 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut korkeakoulut) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

 

Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (15 op)

Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus (25 op)

Huom! Lukuvuonna 2016-17 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittavia koskevat opintokokonaisuusvaatimukset ovat Flammassa.