Oppaan Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, kemian opettajan opintosuunta, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 Kemian opettajan opintosuunnan opinto-opas

 

Näin navigoit WebOodi-oppaassa:

Tarkistathan aina opintojakson tiedot sekä mahdolliset muutokset weboodista ennen opetuksen alkua!

 

Opettajan pedagogiset opinnot

Suoritat opettajan pedagogiset opinnot osana maisterin tutkintoa. Saadessasi opinto-oikeuden matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan, saat myös opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin. Lisätietoa opettajan pedagogisista opinnoista opiskelijan ohjeissa.

 

Kysyttävää?

Kysyttävää opettajan pedagogisista opinnoista?

Ota yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi

 

Muut asiat

Kumpulan opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Oppialakohtainen neuvonta
Yliopistolehtori
Johannes Pernaa

Vastaavuustaulukot

Vastaavuustaulukot ovat opintojen suunnittelun tukena opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017.

KEMope Iso Pyörä -koulutusohjelmaan siirtyvät

KEMope vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat