Oppaan Lääketieteen koulutusohjelma 2020 - 2021, 1. - 6. vuosikurssit, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opinto-opas lääketieteen koulutusohjelman opiskelijoille

Tämä opas koskee lukuvuotta 2020-2021.

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvauksissa kerrotaan jaksojen oppimistavoitteista, sisällöstä, arviointitavasta ja suoritusvaatimuksista. Opintojaksokuvauksiin on sisällytetty linkit opintojakson yksityiskohtaisempiin tietoihin, jotka on tallennettu Moodleen tai muuhun opintojakson käyttämään sähköiseen ympäristöön.

Opetussuunnitelma 2020-2023

Helsingin yliopiston linjausten mukaan opetussuunnitelmat ovat kolmivuotisia. Uusi opetussuunnitelma on vuosille 2020 - 2023. Lääketieteen koulutusohjelmassa opintovuosien keskinäisistä riippuvuuksista johtuen uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään porrastetusti. Uuden opetussuunnitelman porrastettu ajoitus:

Opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia. Siirtymäsääntöjen ja opintojaksojen vastaavuustaulukoiden avulla varmistetaan, että uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen kesken tutkintoa tapahtuu mahdollisimman sujuvasti.

Vuosikurssien opetus

Lukuvuosikoordinaattorit suunnittelevat ja koordinoivat yhdessä kyseisellä vuosikurssilla opetusta antavien oppiaineiden edustajien kanssa kurssien opetusohjelmat. Koulutusohjelman keskeiset yhteystiedot on kerrottu alla.

 L1

L2

L3 - L4

L5

L6 Kuudes lukuvuosi

Lääketieteen koulutusohjelman johtaja: Kliininen opettaja Jussi Merenmies, puh 02941 266211.

Lisätietoja opintojen suorittamisesta

Löydät Opiskelijan ohjeista eri teemojen alta tutkintoja ja opintoja koskevat linjaukset ja ohjeet. Valitsemalla pudotusvalikosta lääketieteen koulutusohjelman saat esiin omaa koulutusohjelmaasi erityisesti koskevat ohjeet. 

Helsingin yliopiston koulutusuudistuksesta johtuen vanhoissa koulutuksissa opiskelevia opiskelijoita (opinto-oikeus saatu ennen 1.8.2017) koskee tiedekunnan pysyväismääräykset koulutusuudistuksen siirtymäajan loppuun 18.12.2020. Siirtymäaikaa on jatkettu korona-pandemian vuoksi. Vanhoissa koulutuksissa opiskelevien ohjeet on koottu Opiskelijan ohjeissa omaan teemaansa. Pysyväismääräysten lisäksi kyseiseltä sivulta löytyy tietoa mm. yliopiston koulutusuudistuksen siirtymäajasta ja kieliopintojen vanhentumisesta.

Opintoneuvonta

Jos sinulla on kysyttävää sinulla on opintoihisi liittyen, voit ottaa yhteyttä Meilahden opiskelijapalveluihin: meilahti-student@helsinki.fi

Yhteystiedot ja aukioloajat Opiskelijan ohjeissa.