Oppaan Hammaslääketieteen koulutusohjelma, 1.-6. opintovuosi, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opinto-opas hammaslääketieteen koulutusohjelman opiskelijoille. Tämä opas koskee lukuvuotta 2020-2021.

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvauksissa kerrotaan jaksojen oppimistavoitteista, sisällöstä, arviointitavasta ja suoritusvaatimuksista. Opintojaksokuvauksiin on sisällytetty linkit opintojakson yksityiskohtaisempiin tietoihin, jotka on tallennettu Moodleen tai muuhun opintojakson käyttämään sähköiseen ympäristöön.

Opetussuunnitelma 2020-2023

Helsingin yliopiston linjausten mukaan opetussuunnitelmat ovat kolmivuotisia. Uusi opetussuunnitelma on vuosille 2020 - 2023. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti ja vuosikurssi kerrallaan (lukuun ottamatta H1 ja H2 vuosikursseja, jotka siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan lukuvuodesta 2020-2021 alkaen).

Ennen 1.8.2019 opintonsa aloittaneilla (H3-H6 lukuvuonna 2020-2021) hammaslääketieteen opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan neljän lukuvuoden ajan vanhan opetussuunnitelmakauden päättymisestä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti uuden opetussuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia.

Vuosikurssien opetus

Lukuvuosikoordinaattorit suunnittelevat ja koordinoivat yhdessä kyseisellä vuosikurssilla opetusta antavien oppiaineiden edustajien kanssa kurssien opetusohjelmat. Koulutusohjelman keskeiset yhteystiedot on kerrottu alla:
L= lääketieteen koulutusohjelma 
H= hammaslääketieteen koulutusohjelma

L1/ H1  Ensimmäinen opiskeluvuosi
Lukuvuosikoordinaattori: Professori Matti Airaksinen, anatomian osasto
Hammaslääketiede: Yliopistonlehtori Janna Waltimo-Sirén

L2/H2  Toinen opiskeluvuosi 
Lukuvuosikoordinaattori: Kliininen opettaja Mikko Mäyränpää, patologian osasto

Hammaslääketiede: Yliopistonlehtori Pia Heikkilä

H3-H5 Kolmannesta vuodesta eteenpäin 
Lukuvuosikoordinaattorit:
- H3: Yliopistonlehtori Päivi Siukosaari
- H4: Yliopistonlehtori Kaija Hiltunen
- H5: Yliopistonlehtori Olli-Pekka Lappalainen

Hammaslääketieteen koulutusohjelman johtaja

Yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto

Lisätietoja opintojen suorittamisesta

Löydät Opiskelijan ohjeista eri teemojen alta tutkintoja ja opintoja koskevat linjaukset ja ohjeet. Valitsemalla pudotusvalikosta hammaslääketieteen koulutusohjelman saat esiin erityisesti omaa koulutusohjelmaasi koskevat ohjeet.

Ohjeet opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa vanhassa tutkintorakenteessa ennen 1.8.2017 ja valmistuvat siirtymäajan loppuun mennessä eli viimeistään 31.7.2021