Oppaan Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus

Koulutus toteutetaan ei-tutkintoon johtavana maksullisena erikoistumiskoulutuksena.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa tai perustasolla psykiatrian tai mielenterveystyön kentällä työskenteleville psykologeille. 

Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla kuten mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvässä arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamisessa.

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen keskeinen osaamistavoite on tieteellis-ammatillisen integraation sekä erityisasiantuntijuuden kehittyminen työssäsi. Käytyäsi kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen:

Iden­ti­teet­ti ja roo­li

Tie­dot ja tai­dot

Hallitset kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset toimintatavat, teoriat ja käsitteet sekä osaat integroida nämä omaan työskentelyysi asiakkaita/potilaita sekä  työyhteisöäsi hyödyttävällä tavalla

Tutkimus ja ke­hit­tä­mi­nen

Kom­mu­ni­koin­ti/​kon­sul­toin­ti

 

Laajuus ja rakenne

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologin koulutus (70 op) muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista ja jaksoista:

KLIA Sisältöopinnot (46 op)

KLIA1 Palvelutarpeet ja -ketjut mielenterveyshäiriöissä sekä psykologin kehittyvä työote (6 op)

KLIA2 Mielenterveyspsykologinen arviointi, konsultointi ja interventio kehityspsykologisessa kontekstissa (6 op)

KLIA3 Psykologisten toimintojen mielenterveyspsykologinen arviointi ja konsultointi (8 op)

KLIA4 Psykologinen asiantuntijuus mielenterveyden häiriöissä (24 op)

KLIA5 Erikoispsykologi asiantuntijana (2 op)

KLIB Kliinisen mielenterveyspsykologian menetelmäopinnot sekä työnohjaus (14 op)

KLIC Lopputyö (10 op)

2019–2022 opetussuunnitelma on julkaistu kokonaisuudessaan Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivuilla.

 

Arviointikäytännöt

Käytettävä arviointiasteikko on lopputyötä lukuun ottamatta hyväksytty-hylätty. Lopputyössä asteikko on kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty.

Opiskelijapalautteen kerääminen

Opintojaksoilta kerätään opiskelijapalautteet.

Koulutuksen johtaja

Professori Jari Lahti