Oppaan Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Koulutus toteutetaan ei-tutkintoon johtavana maksullisena erikoistumiskoulutuksena.  

Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä niin lasten kuin aikuistenkin parissa.

 

Laajuus ja rakenne

Neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (70 op) koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista: 

NEUA TIETEENALAOPINNOT (55 op) 

     NEUAA Kliininen neuropsykologia (43 op) 

     Kaikille pakolliset opinnot (16 op) 

     HOPS:ssa määritellyt henkilökohtaiset pakolliset opinnot (6 op)

     Vapaavalintaiset kurssit (21 op) 

     NEUAB Lähitieteet (12 op)            

NEUB MENETELMÄOPINNOT (5 op)

NEUC LOPPUTYÖ (10 op)

NEUD KOULUTUKSEN ULKOPUOLINEN TYÖNOHJAUS JA TYÖKOKEMUS

 

Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), niin että sekä laaja-alainen perehtyneisyys että yksilöllinen syventyminen toteutuvat. Koko koulutuksen ajan kirjoitetaan Ammatillisen kehittymisen portfoliota, jossa opiskelija pohtii ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja asiantuntijuutensa kehittymisestä. Opiskelija seuraa ammatillista kehittymistään ja tunnistaa vahvuutensa ja haasteensa ammatillisessa osaamisessaan.

2019–2022 opetussuunnitelma on julkaistu kokonaisuudessaan Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivuilla.

 

Arviointikäytännöt

Käytettävä arviointiasteikko on lopputyötä lukuun ottamatta hyväksytty-hylätty. Lopputyössä asteikko on kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty.

Opiskelijapalautteen kerääminen

Opintojaksoilta kerätään opiskelijapalautteet.

Koulutuksen johtaja

Professori Laura Hokkanen