Oppaan Psykologian kandiohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

1. Koulutusohjelman nimi: Psykologian kandiohjelma

2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit): Psykologian kandidaatti

Tutkinto ei tuota ammattipätevyyttä.

3. Tutkinnon taso: Alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit: Valintakoe kerran vuodessa (toukokuussa). Valintakriteerit on esitetty Opintopolku-sivustolla ja Helsingin yliopiston verkkosivuilla koulutusohjelman omassa kuvauksessa.

5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt: Muodollisessa koulutuksessa hankittu aiempi osaaminen voidaan osoittaa opintosuoritusotteella. Tällaisia opintojaovat usein mm. kieli- ja viestintäopinnot. Muulla tavoin hankittu aiempi osaaminen voidaan osoittaa kirjallisella työllä, kuulustelulla, tai muulla sopivalla tavalla.

6. Ohjelman profiili: Koulutusohjelmassa rakennetaan perusteita psykologin ammattia varten. Opiskelijat tutustuvat psykologin työhön ja aloittavat psykologin kliinisten taitojen opiskelun. Koulutus sisältää teoriaopintojen lisäksi 21 opintopisteen laajuisen Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuden ja 35 op laajuiset metodiopinnot. Kandidaatin tutkinto ei anna ammatillista pätevyyttä toimia psykologina, mutta se antaa edellytykset suorittaa psykologian maisterin tutkinto, jonka perusteella Valvira myöntää laillistuksen terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

7. Keskeisimmät oppimistulokset / koulutuksen tavoite: Psykologian kandidaatti

8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä): Psykologian kandidaatilla on taito hankkia ja arvioida psykologista tietoa, hän osaa soveltaa tieteellisiätutkimusmenetelmiä ja hallitsee ihmismielen ja ihmisen toiminnan keskeiset lainalaisuudet. Hänellä on myös hyvät kieli- ja viestintätaidot, ja hän on aloittanut perehtymisen psykologin ammattiin.