Guidens Magisterprogrammet i sociala vetenskaper, kriminologi, 2019-20 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studieperioder

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper, kriminologi

Närvaroplikt

Oftast krävs 75 % närvaro

 

Planera dina studier (på finska):

Kriminologian opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Om du har avlagt studier innan 31.7.2017, titta på motsvarighetstabellerna (på finska):

Sosiaalitieteiden maisteriohjelman vastaavuustaulukot

 

Registrering av studiehelheter

Ansök om att binda en helhet när samtliga studier helheten ska innehålla är avlagda. Helheterna i Magisterprogrammets examen är:

SOSM-KL300  Fördjupade studier i sociala vetenskaper, kriminologi  

SOSM-400  Metodstudier

VALT-600M  Arbetslivsstudier  

Ansökan lämnas in via blanketten helhetsblanketten.

 

Valfria studier

Du kan inkludera valfria studier i din examen så att examens minimiomfattning blir minst 120 sp. Dessa studier ingår inte i de obligatoriska studiehelheterna och dem kan även ingå studier på kandidatnivå. I en skild blankett (blanketten för ansökan in examensbevis) ska de valfria studier du vill att ska ingå i din examen meddelas inför utexaminering.