Guidens Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, 2018-19...2019-20 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studieperioder

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

Magisterprogrammet kombinerar perspektiv från livsmedelsekonomi, konsumentekonomi, företagande och marknadsföring. Examen är antingen magister i livsmedelsvetenskap (LVM) eller agronomie- och forstmagisterexamen (AFM), beroende på din tidigare examen och studiernas innehåll.

Magisterprogrammet lär dig anlägga ett ekonomiskt perspektiv på livsmedelsbranschens affärsverksamhet och på konsumtion. Programmet ger dig grundläggande kunskaper i ledning av affärsverksamhet, om teoritraditionen inom marknadsföring och konsumentforskning, samt om tillämpningen av dessa.

Centrala teman i magisterprogrammet är hållbarhet, ansvarsfull affärsverksamhet, digitalisering, matkonsumtion och förståelse av konsumtionens betydelse.

Efter magisterexamen har du

Undervisningen sker huvudsakligen på finska. Tentamina och övningsarbeten kan också skrivas på svenska. Läromedlen är ofta på engelska.