Guidens Modersmål (svenska), 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

Studieperioder i studiehandboken

KodÄndra ordning Namn Ändra ordning Omfattning Ansvarig enhet Ändra ordning Funktioner
KK-REKO1SP Retorik och kommunikation (svenska) 1 sp  Språkcentrum  
KK-REKO2SP Retorik och kommunikation (svenska) 2 sp  Språkcentrum  
991920 Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska) 2 sp  Språkcentrum  
KK-AKSK2SP Akademiskt skrivande (svenska) 2 sp  Språkcentrum  
KK-AKSK1SP Akademiskt skrivande (svenska) 1 sp  Språkcentrum  
991980 Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska) 2 sp  Språkcentrum