Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Latin och romersk litteratur

Läroämnet syftar till att orientera studeranden i latin, romersk litteratur och antikens kultur och speciellt romersk kultur samt forskning om dem och deras efterverkningar. En central ställning har antikens latin och den litteratur som är skriven på det, men till målen hör också att man bekantar sig med medeltida latin och nylatin, och en studerande kan betona deras andel om han eller hon så önskar.

Studier i latin och romersk litteratur utbildar studerande närmast för en lärar- och forskarkarriär, men de ger också en grund för sådana uppgifter utanför antikforskning som förutsätter humanistisk utbildning och syn.

Rekommendabla biämnen är grekiska språket och litteraturen, klassisk arkeologi, något av de moderna språken (italienska, tyska, franska, spanska), allmän språkvetenskap, Sydasienforskning, semitiska språk och kulturer, allmän historia, konsthistoria, estetik, teatervetenskap, allmän litteraturvetenskap, kulturantropologi, teoretisk filosofi och religionsvetenskap.

Grundstudierna syftar till att orientera den studerande i huvuddragen i antikens kultur och ge sådana språkkunskaper att den studerande självständigt kan förstå lätt autentisk prosa genom att använda hjälpmedel.

I ämnesstudierna fördjupas och utvidgas kunskaperna i latin och litteraturkännedomen, den studerande lär sig att använda mångsidigt källmaterial och utarbeta litterära arbeten på basis av det.

De fördjupade studiernas tyngdpunkt ligger på att lära sig självständigt arbete som baserar sig på olika antikens källor och genomförs med vetenskapliga metoder. Samtidigt utvidgas och fördjupas språk- och litteraturkännedomen. Den studerande kan välja en specialiseringslinje och koncentrera sig på den.