General information Teaching Examinations Study blocks Study units

Tästä oppaasta löydät yleisen teologian opintojaksojen ja opetuksen tiedot, joihin voit ilmoittautua.

Opetus-välilehdeltä löydät perusopinnoista periodeittain listatut luentokurssit sekä aineopinnoista ilmoittautumisen tenttiakvaarioon.

Opintokokonaisuudet-välilehdelle on koottu kaikki yleiseen teologiaan liittyvät opintokokonaisuudet. Kutakin kokonaisuutta klikkaamalla saat lisätietoja mm. opintokokonaisuuden suoritustapaan ja tavoitteisiin liittyen.

Opintojaksot-välilehdelle on listattu yleisen teologian perus- ja aineopinnot. Välilehteä klikkaamalla näet, mitä opintojaksoja kokonaisuuteen kuuluu.

Tentit-välilehdelle ei ole viety tenttejä, sillä yleisen teologian tentit tehdään Porthanian tenttiakvaariossa (ilmoittautuminen kohdassa Opetus). Löydät lisätietoa tenttimisestä Opintokokonaisuudet-välilehdeltä.

Muutokset oppaassa ovat mahdollisia.