Guidens Soc&kom Ä: Biämnet Tv-journalistik, 2013-14 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

Biämneshelheten är avsedd för studerande med examensrätt i journalistik på SSKH eller i Film- och tv-utbildningen på Arcada.

Målet är fördjupade insikter i tv-journalistik. Tyngdpunkten i undervisningen för respektive målgrupp ligger till stor del på kurser utanför den egna utbildningens kursutbud. Studenterna skall fördjupa sina kunskaper och bredda sitt kunnande i Tv-journalistik både genom att arbeta med stöd av sina yrkesmässiga roller i produktionsprocessen och samtidigt på ett konkret sätt ta del av specifika kurser i den andra utbildningen.

Förhandskunskaper: 50 sp i journalistik för studerande vid SSKH inklusive avlagd Tv-kurs

 

Kurser på Soc&kom:

71727

Introduktion till journalistiken

3 sp

71710

Nyhetsjournalistik

5 sp

71712

Reportage

5 sp

71791

Medieforskning och mediekritik

5 sp

71707

Mediejuridik

5 sp

71703

Kommunikationsteori

3 sp

7150026

Webb-TV

2 sp

71735

Språkriktighet och skrivövningar (Mediespråk 1)

3 sp

71737

Skapande framställning och reportagespråk (Mediespråk 3)

5 sp

 

Litet biämne totalt:

25 sp

 

Kurser på Arcada:

http://www.arcada.fi/sv/film-och-television/breddstudieutbyte