Guidens Estniska, 2018-19 uppgifter



Startsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

 

Kurssit

A2

992371 Fortsättningskurs i estniska 2 (2 sp) »

 

A1

992370 Fortsättningskurs i estniska 1 (3 sp) »

992361 Grundkurs i estniska 2 (2 sp) »

 

-

992360 Grundkurs i estniska 1 (3 sp) »

 

 

Prov

B1

Provet som ersätter studieavsnittet i ett främmande språk i examen

Utgångsnivån i engelska som främmande språk i examen ska vara B2 enligt den europeiska referensramen och i andra språk B1. De språkkunskaper som krävs för examen kan visas med ett ersättande prov. I fråga om arabiska, japanska, kinesiska, portugisiska, danska, och estniska ska du kontrollera hos din egen fakultet om dessa språk godkänns som främmande språk i examen.

Studier i främmande språket: estniska (4 sp) »