Guidens Tyska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

Hur ska jag anmäla mig till Språkcentrums kurser?

 

KURSER OC PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

B1

KK-SAK301 Tyskt ordförråd 2 (2 sp) »

KK-SAK302 Virtuelle Schreibwerkstatt (1 sp) »

KK-SAK303 Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Textförståelse i tyska (4 sp) »

KK-SAK304 Deutsch im Berufsleben - Tyska i yrkeslivet (3 sp) »

KK-SAK305 Deutsch fürs Studium - Förberedande kurs för utbytestudenter (3 sp) »

KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Självstyrdkurs i tyska (3 sp) »

KK-SAK307 Konversation 4 - Diskussionskurs i tyska 4 (2 sp) »

KK-SAK308 Konversation 5 - Tyska samtalskurs 5 (3 sp) »

KK-SAK309Fortsetzungskurs 4: Land und Leute - Fortsättningskurs i tyska 4 (4 sp) »

 

Ersättande prov:

KK-SAK3OP Studier i främmande språket: tyska (3 sp) »

KK-SAK4OP Studier i främmande språket: tyska (4 sp) »

 

 

Andra kurser och prov som inte uppfyller examensfordringarna

B1

99540 Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - hörförståelse i tyska, självständiga studier (1 sp) » (kursen anordnas inte under läsåret 2018-2019)

995400 Deutschsprachiger Stammtisch - Tyskspråkigt stambord (1 sp)

A2

99487 ALICE – Akademisk språk- och kulturutbyte (tyska - finska/svenska)  (2 sp) »

992215 Berlin-kurs (1 sp) »

993231 Tysk ordförråd 1 (3 sp) »

99413 Låt oss tala tyska 3 (2 sp) »

99583 Fortsättningskurs i tyska 3 (3 sp) »

994130 Låt oss tala tyska 2 (2 sp) »

99323 Repetitionskurs i tysk  grammatik (3 sp) »

 

Grund- och fortsättningskurser

 

992222 Fortsättningskurs i tyska 1 + 2, intensivkurs (6 sp) »

992231 Fortsättningskurs i tyska 2 (3 sp) »

9922300 Fortsättningskurs i tyska 1 under tutorledning (3 sp) »

992230 Fortsättningskurs i tyska 1 (3 sp) »

A1

99525 Låt oss tala tyska 1! (2 sp) »

992210 Grundkurs i tyska 2 (4 sp) »

992212 Grundkurs i tyska med mångformiga metoder (3 sp) »

 

-

992211 Grundkurs i tyska 1 + 2, intensivkurs (6 sp) »

992213 Grundkurs i tyska 1 (3-4 sp) »

992214 Grundkurs i tyska 1 med mångformiga metoder (3 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I TYSKA SPRÅKET


Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

 

Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Studiehelhet i tyska språket (15 sp)

Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Studiehelhet i tyska språket (25 sp)