Guidens Svenska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

 

Avancerade kurser

B2

996100 Aktuellt i samhället - avancerad diskussion (2 op) »

995053 Avancerad juristsvenska (2 op) »

99392 Avancerad muntlig färdighet i svenska (2 op) »
99993 Avancerad skrivkurs i svenska (3 op) »

99408 Avancerad svensk grammatik för finskspråkiga (3 op) »

992482 Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (3 op) »

992484 Avancerad svenska, Skogsbruk runt Östersjön (2 op) »

992483 Avancerad svenska, Universum nu (3 op) »

995910 Avancerad yrkessvenska (2 op) »

99464 Diskussion kring nordisk film och kultur (2 op) »

995052 Kreativt skrivande (2 op) »

995051 Skönlitteratur på egen hand (1 op) »

995050 Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (2 op) »

 

 

Kurser som ingår i examensfordringarna

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten »

Veterinärmedicinska fakulteten »

Farmaceutiska fakulteten »

Humanistiska fakulteten»

Pedagogiska fakulteten »

Medicinska fakulteten »

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten »

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten »

Juridiska fakulteten »

Teologiska fakulteten »

Statsvetenskapliga fakulteten »

Annorlunda inlärare vid alla fakulteter »

 

Kurser för studenter som deltar i programmet för tvåspråkiga examina

99991 Inledning till tvåspråkiga studier (CEFR B1) (2 sp) »

99992 Käytännön kieliharjoituksia kaksikielisissä tutkinnoissa (CEFR B1-B2) (2 op) »

99705 Kaksikielisen tutkinnon kielikoe (CEFR C1) (1 op) »

 

Förberedande kurser

A2

995031 ALICE – Akademiskt språk- och kulturutbyte (svenska – finska) (2 sp) »

99346 Nätfräsch - svensk grammatikrepetition på nätet (2 sp) »

99319 Repetera svenska (2 sp) »

99511 Våga tala svenska - förberedande muntlig färdighet i svenska (1 sp) »

992313 Språkakuten (1 sp) »

992312 Bygg upp ditt ordförråd (1 sp) »

 

Grund- och fortsättningskurser

B1

993490 Fortsättningskurs i svenska 3 (2 sp) »

99349 Fortsättningskurs i svenska 2 (3 sp) »

 

A1–A2

99233 Fortsättningskurs i svenska 1 (3 sp)

99232 Grundkurs i svenska 2 (3 sp) »

 

-

99231 Grundkurs i svenska 1 (3 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I SVENSKA SPRÅKET

 

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.


KK-RUOK15 Studiehelheten nordiska språk och kulturer (15 sp)

KK-RUOK25 Studiehelheten nordiska språk och kulturer (25 sp)