Guidens Franska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

Hur ska jag anmäla mig till Språkcentrums kurser?

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

B2

KK-RAN401 Français pluridisciplinaire - Muntlig och skriftlig franska till längre hunna (3 sp) »

 

B1

KK-RAN301 Compréhension orale - Franska hörförståelsekurs på nätet (1 sp) »

KK-RAN302 La France qui bouge - Fortsättningskurs i franska (4 sp) »

KK-RAN303 Français de la vie professionnelle et questions économiques - Franska för arbets- och näringslivet (3 sp) »

KK-RAN304 SOS Planète Terre - Franska med betoning på miljöfrågor (3 sp) »

KK-RAN305 Comprendre et commenter -Textbaserad kurs i franska (3 sp) »

KK-RAN306 Atelier d'écriture sur mesure - Fortsättningskurs i skriftlig färdighet i franska (2 sp) »

KK-RAN307 Expression orale - Muntlig färdighet i franska (2 sp) »

 

Ersättande prov:

KK-RAN3OP Studier i främmande språket: franska (3 sp) »

KK-RAN4OP Studier i främmande språket: franska (4 sp) »

 

 

Andra kurser

A2

99477 ALICE – Akademiskt språk- och kulturutbyte (franska – finska/svenska) (2 sp) »

99615 Culture Club – Aktuellt i kulturen (2 sp)

99218 Fortsättningskurs i franska 3 (3 sp) »

99316 Repetitionskurs i fransk grammatik 2, nomen och pronomen (2 sp) »

993160 Repetitionskurs i fransk grammatik 1, verb (2 op) »

99479 Repetera och kommunicera på franska (3 sp) »

99110 Repetitionskurs i franska för längre hunna (2 sp) »

991100 Repetitionskurs i franska för de längre hunna under tutorledning (2 sp)

99962 Fortsättningskurs i franska 2 (3-4 sp) »

 

 

 

A1

99664 Fortsättningskurs i franska 1 + 2, intensivkurs (5 sp) »

99217 Fortsättningskurs i franska 1 (3 sp) »

992171 Repetition av grunderna i franska (2 sp) »

992160 Grundkurs i franska 2 (3 sp) »

 

-

99613 Uttalskurs i franska (1 sp) »

99963 Grundkurs i franska 1 + 2, intensivkurs (5 sp) »

99216 Grundkurs i franska 1 (3 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I FRANSKA

 

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

 

Etudes françaises - Studiehelhet i franska språket (15 sp) » 

Etudes françaises - Studiehelhet i franska språket (25 sp) »

OBS! Om du studerar engligt samma examensfordringar som läsåret 2016-2017 hittar du instruktioner gällande de studiehelheter i Flamma