Guidens Portugisiska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER 

 

 

KURSER

A2

999161 Fortsättningskurs i portugisiska 2 (2 sp)

 

A1

999160 Fortsättningskurs i portugisiska 1 (3 sp)

999151 Grundkurs i portugisiska 2 (2 sp)

 

-

999150 Grundkurs i portugisiska 1 (3 sp)

 

 

PROV

B1

Provet som ersätter studieavsnittet i ett främmande språk i examen

Utgångsnivån i engelska som främmande språk i examen ska vara B2 enligt den europeiska referensramen och i andra språk B1. De språkkunskaper som krävs för examen kan visas med ett ersättande prov. I fråga om arabiska, japanska, kinesiska, portugisiska, danska och estniska ska du kontrollera hos din egen fakultet om dessa språk godkänns som främmande språk i examen.

Studier i främmande språket: portugisiska (4 sp)