Guidens Kinesiska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

KURSER

B2

KK-KII402 Advanced Chinese 4 (2 sp) »

KK-KII401 Advanced Chinese 3 (2 sp) »

 

Andra kurser på nivå B2, som inte uppfyller examensfordringarna

9933921 Chinese culture 1 (in Chinese) (2 sp) »

9933922 Chinese culture 2 (in Chinese) (2 sp) »

 

B1

993390 Advanced Spoken Chinese (2 op) »

993389 Advanced Chinese 2 (2 sp) »

993388 Advanced Chinese 1 (2 sp) »

993391 Chinese Writing (2 sp) » (kursen anordnas inte under läsåret 2018-19)

 

A2

993384 Intermediate Chinese 4 (3 sp) »

993383 Intermediate Chinese 3 (2 sp) »

993382 Intermediate Chinese 2 (3 sp) »

993381 Intermediate Chinese 1 (2 sp) »

993386 Business Chinese 2 (2 sp) » (kursen anordnas inte under läsåret 2018-19)

993385 Business Chinese 1 (2 sp) » (kursen anordnas inte under läsåret 2018-19)

 

A1

993387 Intermediate Spoken Chinese (4 sp) »

992307 Elementary Chinese 4 (3 sp) »

992306 Elementary Chinese 3 (2 sp) »

 

-

992305 Elementary Chinese 2 (3 sp) »

992303 Elementary Spoken Chinese (4 sp)

992304 Elementary Chinese 1 (2 sp) »

 

PROV

B1

Provet som ersätter studieavsnittet i ett främmande språk i examen

Utgångsnivån i engelska som främmande språk i examen ska vara B2 enligt den europeiska referensramen och i andra språk B1. De språkkunskaper som krävs för examen kan visas med ett ersättande prov. I fråga om arabiska, japanska, kinesiska, portugisiska, danska och estniska ska du kontrollera hos din egen fakultet om dessa språk godkänns som främmande språk i examen.


Studier i främmande språket: kinesiska (4 sp) »