Guidens Japanska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

 

Kurser

A2

994061 Fortsättningskurs i japanska 2 (3 sp) »

992998 Japanska: Kanjitecken 4 (1 sp) »

994060 Fortsättningskurs i japanska 1 (3 sp) »

992997 Japanska: Kanjitecken 3 (1 sp) »

 

 

A1

992994 Grundkurs i japanska 2 (2 sp) »

992996 Japanska: Kanjitecken 2 (1 sp) »

 

-

992993 Grundkurs i japanska 1 (2 sp) »

992995 Japanska: Kanjitecken 1 (1 sp) »

992990 Inledning till det japanska språket (2 sp) »

 

 

Prov

B1

Provet som ersätter studieavsnittet i ett främmande språk i examen

Utgångsnivån i engelska som främmande språk i examen ska vara B2 enligt den europeiska referensramen och i andra språk B1. De språkkunskaper som krävs för examen kan visas med ett ersättande prov. I fråga om arabiska, japanska, kinesiska, portugisiska, danska, och estniska ska du kontrollera hos din egen fakultet om dessa språk godkänns som främmande språk i examen.

Studier i främmande språket: japanska (4 sp) » (provet anordnas inte under läsåret 2018-19)