Guidens Italienska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

B1

KK-ITA301 Corso di espressione orale - Muntlig färdighet i italienska (2 sp) »

KK-ITA302 Corso di comprensione e produzione scritta - Skriftlig färdighet i italienska (2 sp) »

KK-ITA303 Notizie in italiano - italiensk nyhetskurs (2 sp) »

 

Ersättande prov:

Studier i främmande språket: italienska (3 sp) »

Studier i främmande språket: italienska (4 sp) »

 

 

Andra kurser och prov som inte uppfyller examensfordringarna

B1

99586 Scrivendo del più e del meno – Skriftlig färdighet i italienska, webbkurs (3 sp) »

 

A2

994940 ALICE - Akademisk språk- och kulturutbyte (italienska - finska/svenska) (2 sp) »

993630 Cicerone - italiensk grammatik, webbkurs (3 sp) »

99374 Praktisk italienska (2 sp) »

99580 Påbyggnadskurs i italienska (3 sp) »

 

 

Fortsättningskurser

A2

992110 Fortsättningskurs i italienska 2 (3 sp) »

993632 Remo - Praktisk italienska, webbkurs 2 (3 sp) »

 

A1–A2

99211 Fortsättningskurs i italienska 1 (3 sp) »

 

 

Grundkurser

A1

993631 Romolo - Praktisk italienska, webbkurs 1 (3 op) »

99104 Konversationskurs i italienska för nybörjare (2 sp) »

992100 Grundkurs i italienska 2 (3 sp) »

 

-

99210 Grundkurs i italienska 1 (3 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I ITALIENSKA

 

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

 

Italianistica - Studiehelhet i italienska språket (15 sp) »

Italianistica - Studiehelhet i italienska språket (25 sp) »