Guidens Spanska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.


Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER


Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

B2

KK-ESP401 Curso de Redacción - Spanska avancerad skriftningskurs, 3 sp » (kursen anordnas inte under läsåret 2018-19)

 

B1

KK-ESP302 Curso de escritura - Skriftlig färdighet i spanska 1 (2 sp) »

KK-ESP301 Política y Sociedad - Politik och samhälle (3 sp) »

KK-ESP303 Curso práctico sobre cultura y actualidad de los paises latinoamericanos - Latinamerikansk kultur och aktuella teman (3 sp) »

KK-ESP304 Curso de comprensión de textos - textförståelse i spanska (2 sp) »(anordnas inte under läsår 2018-19)

KK-ESP305 Curso español sobre el medio ambiente - Spanska med betoning på miljöfrågor (3 sp) »

KK-ESP306 Habilidades para la vida laboral - Spanska för arbetslivet (3 sp) »

KK-ESP307 Curso de profundización - Avancerad fortsättningskurs i spanska (4 sp) »

KK-ESP308 Curso oral: habla y escribe - Spanska muntlig och skriftlig färdighet (4 sp) »

 

Ersättande prov:

Studier i främmande språket: spanska (3 sp) »

Studier i främmande språket: spanska (4 sp) »

 

Andra valfria kurser som kan avläggas efter fortsättningskurs 2 men före B1-nivån

 

A2

99504 ALICE - Akademiskt språk- och kulturutbyte (spanska - finska/svenska) (2 sp) »

99404 Spanskt talspråk (2 sp) »

993300 Spansk grammatik 2 (3 sp) »

99329 Låt oss tala och skriva spanska 3 (4 sp) »

99560 Förkovra dig effektivt i spanska: läs, lyssna och lär dig (8 sp) »

994889 Påbyggnadskurs i spanska (3 sp) »

 

Fortsättningskurser

A2

992570 Praktisk spanska, kulturinriktad - activación oral 2 (2 sp) »

99257 Låt oss tala och skriva spanska 2 (2 sp) »

992050 Fortsättningskurs i spanska 2 (3 sp) »

Espanjan puheilmaisut ja fraasit (1 sp) »

 

 

A1–A2

992051 Fortsättningskurs i spanska 1 + 2, intensivkurs (7 sp) »

99205 Fortsättningskurs i spanska 1 (3 sp) »

 

Grundkurser

A1

992042 Repetition av grunderna i spanska (4 sp) »

Låt oss tala spanska 1 »

993310 Spansk grammatik 1 (2 sp) »

992040 Grundkurs i spanska 2 (3 sp) »

 

-

992041 Grundkurs i spanska 1 + 2, intensivkurs (7 sp) »

99204 Grundkurs i spanska 1 (3-4 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I SPANSKA

 

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

 

Estudios de la lengua española - Studiehelhet i spanska språket, 15 sp

Estudios de la lengua española - Studiehelhet i spanska språket, 25 sp