Guidens Engelska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studiehelheter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Avancerade kurser

B2–C1

99456 Academic Discussion (2 sp) »

99530 Business English (2 sp) »

99857 Communicating using New Technologies (2 sp) »

99328 Presenting at Conferences (3 sp) »

99604 Creative Writing (3 sp) »

995200 English for Professional Purposes in Law (5 sp) »

991070 Feedback on Writing (1 sp) »

99514 Grammar (2 sp) »

992450 Intercultural Communication (4 sp) »

99859 Legal Translation and Oral Argument (3 sp) »

99513 Oral Fluency (2 sp) »

99531 Presentation Skills (2 sp) »

995020 Translation (3 sp) »

993736 Thesis Writing Group »

99304 Writing for Career Purposes (2 sp) »

993731 Writing for Study Purposes (2 sp) »

993730 Writing for Study Purposes (Consultation) (1 sp) »

 

 

Magisternprogram på engelska

B2–C1

993734 Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 1 (2 sp) »

993735 Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 2 (2 sp) »

 

 

Kurser och prov som ingår I examensfordringarna

 

OBS! Denna instruktion gäller bara de studeranden, som har börjat sina studier före 1.8.2017.

Om du studerar vid humanistiska eller juridiska fakulteten enligt 2016-17 exemensfordringar och du har inte ännu avlagt det första främmande språket (läsår 2016-17: omfattning 5 sp) till examen, du kan avlägga främmande språket med Språkcentrums kurs eller ersättande prov som är 4 sp. Den återstående studiepoängen av minimiexamen (180 sp), kan du avlägga med valfri studier, t.ex. med Språkcentrums språkkurser.

Om du har avlagt kurs (2 eller 3 sp) i främmande språk enligt 2016-17 exemensfordringar, du måste ytterligare avlägga minst 2 sp i samma språk med kurs som fyller examenskrav i främmande språk.

 

B2

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

KK-ENBIYM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

ALMS:

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Veterinärmedicinska fakulteten

KK-ENELK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »


Ersättande prov: 

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 sp) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English Exemption Test (KK-ENKOEB, 2 op)»

 

Farmaceutiska fakulteten

KK-ENFARM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENFARM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Ersättande prov:

KK-ENFARM Academic & Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

 

Humanistiska fakulteten

KK-ENHUM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENHUM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENHUM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Pedagogiska fakulteten

KK-ENKASV cademic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Medicinska fakulteten

Psykologer och logopeder:

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Medicinare och odontologer:

KK-ENLAAK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENLAAK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Ersättande prov (psykologer, logopeder, medicinare och odontologer):

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

 

Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten

KK-ENMAME Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENMAME1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENMAME2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Matematisk-naturvetenskapliga fakutelten

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENMALU1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENMALU 2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Juridiska fakulteten

KK-ENOIK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENOIK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp) »

KK-ENOIK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Teologiska fakulteten

KK-ENTEOL Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Statsvetenskapliga fakulteten

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-ENSSKH Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »

 

Alla fakulteter

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp) »

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp) »


Ersättande prov

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 sp) »

Veterinärmedicinska fakulteten:

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 op) »

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English Exemption Test (KK-ENKOEB, 2 op)»

 

 

Förberedande kurser

A2–B1

993081 EAPS-stödkurs: Remedial Reading, Writing and Spoken Communication (4 sp) »

99307 Grundkurs i engelsk grammatik (2 sp) »

 

 

SPRÅKCENTRUMS STUDIEHELHETER I ENGELSKA SPRÅKET

 

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra högskolor) samt språkstudier vid utländska högskolor. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning.

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Programme in Advanced Academic and Professional English - Studiehelhet i engelska språket (15 sp)

Programme in Advanced Academic and Professional English - Studiehelhet i engeslka språket (25 sp)