Guidens Arabiska, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.


Råd och handledning i språkstudier

Hur ska jag anmäla mig till Språkcentrums kurser?

KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Kurser

A2

991062 Fortsättningskurs i arabiska 2 (2 sp)

 

A1

991061 Fortsättningskurs i arabiska 1 (3 sp)

991060 Grundkurs i arabiska 2 (3 sp)

 

-

991050 Grundkurs i arabiska 1 - Det arabiska alfabetet: tala, läsa och skriva (2 sp)

OBS! Öppna universitetet ordnar en grundkurs i arabiska på våren 2019. HU studerande har fem platser på kursen. Kursen är avgiftsfri. Mer info: se ovannämnd link.  

 

Prov

B1

Provet som ersätter studieavsnittet i ett främmande språk i examen

Utgångsnivån i engelska som första främmande språk i examen ska vara B2 enligt den europeiska referensramen och i andra språk B1. De språkkunskaper som krävs för examen kan visas med ett ersättande prov. I fråga om arabiska, japanska, kinesiska, portugisiska, danska, estniska ska du först kontrollera hos din egen fakultet om dessa språk godkänns som första främmande språk i examen.

Studier i främmande språket: arabiska (4 sp)