Guidens Finska (som andra inhemska språket), 2017-18 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier


KURSER OCH PROV PÅ OLIKA NIVÅER

 

Avancerade kurser

B2

Avancerad finsk kommunikation i yrkeslivet (2 sp) »

Akateeminen kirjoittaminen toisella kotimaisella (suomi) (2 sp) »

Styrd självstudiekurs i finska som andra inhemska språket 2 (2 sp) »

 

 

Kurser och prov som ingår i examensfordringarna

B1

Muntlig färdighet i det andra inhemska språket, finska (2 sp) »

Skriftlig färdighet i det andra inhemska språket, finska (1 sp) »

 

Ersättande prov (3 sp) »

 

 

Förberedande kurser

A2

ALICE - Akademiskt språk- och kulturutbyte (svenska - finska) ( 2 sp) »

Förberedande kurs i finska som andra inhemska språket (2 sp) »

Styrd självstudiekurs i finska som andra inhemska språket 1 (2 sp) »