Oppaan Saksa, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tämän WebOodi-oppaan eri välilehdillä löytyvät Kielikeskuksen opetusryhmät, tentit ja opintojaksokuvaukset kyseisen kielen osalta. Mikäli opiskelet lukuvuoden 2016-17 tutkintovaatimusten mukaan, löydät kurssin kuvauksesta tiedot siitä, miten uudet kurssit vastaavat aiempaa opetusta.

Joustavan opinto-oikeuden JOOPAS-verkkopalvelussa on tietoa hakuohjeista ja kurssitarjonnasta JOO-opiskelijalle.


Neuvontaa ja ohjausta kieliopintoihin

Miten Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan?

 

KURSSIT JA KOKEET TASOITTAIN

 

Tutkintoon soveltuvat kurssit ja kokeet

HUOM! Tämä ohje koskee vain ennen 1.8.2017 aloittaneita opiskelijoita.

VIERAS KIELI: Mikäli opiskelet oikeustieteellisessä tiedekunnassa (ON-tutkinto) 2016–17 tutkintovaatimusten mukaan ja sinulta puuttuu tutkintovaatimusten mukainen vieraan kielen suoritus (lv. 2016–17: laajuus 5 op), voit suorittaa vieraan kielen opinnot Kielikeskuksen 4 op:n laajuisella kurssilla tai korvaavalla kokeella. Minimitutkinnosta (180 op) mahdollisesti puuttuvan opintopisteen voit tehdä vapaavalintaisilla opinnoilla, esim. Kielikeskuksen kielikursseilla.Jos olet tehnyt jo 2 tai 3 op:n vieraan kielen kurssin lv. 2016–17 tutkintovaatimusten mukaisesti, sinun tulee tehdä lisäksi vähintään 2 op:n suoritus samassa kielessä tutkintovaatimukset täyttävällä kurssilla.

Mikäli opiskelet humanistisessa tiedekunnassa (HuK-tutkinto) 2016–17 tutkintovaatimusten mukaan ja sinulta puuttuu tutkintovaatimusten mukainen vieraan kielen suoritus (lv. 2016–17: laajuus 5 op), voit suorittaa vieraan kielen opinnot Kielikeskuksen 4 op:n laajuisella kurssilla tai korvaavalla kokeella. Minimitutkinnosta (180 op) mahdollisesti puuttuvan opintopisteen voit tehdä vapaavalintaisilla opinnoilla, esim. Kielikeskuksen kielikursseilla. Jos olet tehnyt jo 3 op:n vieraan kielen kurssin lv. 2016–17 tutkintovaatimusten mukaisesti, riittää se tutkinnon vieraan kielen suoritukseksi. Jos olet tehnyt jo 2 op:n vieraan kielen kurssin lv. 2016–17 tutkintovaatimusten mukaisesti, sinun tulee tehdä lisäksi vähintään 1 op:n suoritus samassa kielessä tutkintovaatimukset täyttävällä kurssilla.

 

B1

KK-SAK314 Deutsch als Wissenschaftssprache (2 op)

KK-SAK309 Fortsetzungskurs 4: Land und Leute - Saksan jatkokurssi 4 (4 op)

KK-SAK313 Konversation 5 - Saksan keskustelukurssi 5 (2 op), järjestetään kevätlukukaudella 2022

KK-SAK307 Konversation 4 - Saksan keskustelukurssi 4 (2 op)

KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Saksan itseohjautuva kurssi (3 op)

KK-SAK304 Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa (3 op)

KK-SAK303 Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (4 op)

KK-SAK312 Virtuelle Schreibwerkstatt - Saksan kirjoittamisen verkkokurssi (2 op)

KK-SAK301 Wortschatzkurs - Saksan sanastokurssi (2 op)


Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe:

KK-SAK4OP Vieraan kielen opinnot: saksa (4 op)

 

Muut kuin tutkintoon vaadittavat kurssit

B1

KK-SAK310 Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - saksan kuullunymmärtämisen itseopiskelukurssi (1 op)kurssi järjestetään lukuvuonna 2021-2022

 

A2

KK-SAK214 Limittäiskielinen saksa-ranska-kurssi (2 op)

KK-SAK213 Puhu saksaa 3 (2 op)järjestetään kevätlukukaudella 2022

KK-SAK212 ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (saksa - suomi/ruotsi) (2 op), ei järjestetä syyslukukaudella 2020

KK-SAK211 Saksan jatkokurssi 3 (4 op)

KK-SAK210 Puhu saksaa 2 (2 op)

KK-SAK209 Saksan kieliopin kertaus  (3 op)

 

Alkeis- ja jatkotason kurssit

A2

KK-SAK208 Saksan jatkokurssi 1 + 2, tiiviskurssi (6 op)

KK-SAK207 Saksan jatkokurssi 2 (4 op)

KK-SAK206 Saksan jatkokurssi 2 monimuotoisesti (3 op)

KK-SAK205 Saksan jatkokurssi 1 (4 op)

KK-SAK204 Saksan jatkokurssi 1 monimuotoisesti (3 op)

KK-SAK203 Saksan kulttuuriaiheinen kurssi (2 op)

KK-SAK202 Saksan sanastokurssi (2 op)

KK-SAK201 Saksan kieliopin verkkokurssi 2 (2 op)

 

A1

KK-SAK105 Saksan alkeiden kertauskurssi (2 op)

KK-SAK104 Puhu saksaa 1! (2 op)

KK-SAK103 Saksan kieliopin verkkokurssi 1 (2 op)

KK-SAK102 Saksan alkeiskurssi 2 (4 op)

KK-SAK101 Saksan alkeiskurssi 2 monimuotoisesti (3 op)

 

-

KK-SAK003 Saksan alkeiskurssi 1 + 2 (6 op)

KK-SAK002 Saksan alkeiskurssi 1 (3 op)

KK-SAK001 Saksan alkeiskurssi 1 monimuotoisesti (3 op)

 

---

Kaikille avoimet kieleen, kulttuuriin ja kommunikaatioon liittyvät kurssit

Themes to Explore Culture (KK-ENG404)

Ymmärtääksemme itseämme meidän tulee ymmärtää kulttuuria; ymmärtääksemme kulttuuria meidän tulee ymmärtää itseämme. Kurssilla Themes to Explore Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, lähestymme aihetta pelien, keskustelujen ja interaktiivisten sessioiden kautta. Kurssin aikana reflektoimme sekä sitä, keitä olemme että sitä, miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssia Tools for Understanding Culture ennen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

Tools for Understanding Culture (KK-ENG403)

Kulttuuri on käsitteenä abstrakti ja jopa satunnainen. Kurssilla Tools for Understanding Culture, yhdellä toisiinsa liittyvistä kahdesta kurssista, pyrimme selvittämään kulttuuria ja ymmärtämään sitä erilaisina ulottuvuuksina. Kurssi koostuu projektityöskentelystä, interaktiivisista sessioista ja ohjatusta reflektoinnista. Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla kandivaiheen vieraan kielen tutkintovaatimus suoritettuna. Vaikka suosittelemme kurssin käymistä kurssin Themes to Explore Culture jälkeen, voit käydä kurssit myös eri järjestyksessä tai käydä niistä vain toisen.

 

SAKSAN VERKKOKURSSIT (KiVAKO)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 26 korkeakoulun yhteistyöhanke KiVAKO pilotoi 3-5 op:n kieliopintoja DigiCampus-hankkeen Moodle-alustalla. Syyslukukaudella 2020 on tarjolla verkko-opintoina

KiVAKO: saksa 3, Savonia-ammattikorkeakoulu

KiVAKO: saksa 6, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

KiVAKO: saksa 8, Tampereen yliopisto


Mikäli olet kiinnostunut, toimi näin:

 

 

KIELIKESKUKSEN SAKSAN OPINTOKOKONAISUUDET

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Tarkista ensin Kielikeskuksen opintokokonaisuuksien kielikohtaiset vaatimukset ja ota sen jälkeen yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan. Jos olet jo aloittanut kielen opinnot ja haluaisit tehdä niistä opintokokonaisuuden, ota myös tällöin yhteyttä vastuuopettajaan. Vastuuopettajaan on hyvä olla yhteydessä myös, jos opintosuunnitelmasi muuttuu opintojesi aikana ja aina, kun tarvitset neuvoja kielikurssien valinnassa.

 

Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus (15 op)

Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus (25 op)

Huom! Lukuvuonna 2016-17 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittavia koskevat opintokokonaisuusvaatimukset ovat arkisto-Flammassa.