Oppaan Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia. Ohjelmasta valmistuu elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) riippuen aiemmin suoritetusta tutkinnosta ja opintojen sisällöstä.

Maisteriohjelmassa omaksutaan talouden näkökulman elintarvikealan liiketoimintaan ja kulutukseen. Ohjelma antaa perusvalmiudet liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin sekä niiden soveltamiseen.

Maisteriohjelman keskeisiä teemoja ovat kestävyys, vastuullisuus liiketoiminnassa, digitalisoituminen, ruoan kulutus ja kulutuksen merkityksen ymmärtäminen. 

Valmiina maisterina opiskelijalla on

Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomen kielellä. Vastauksissa ja harjoitustöissä voi käyttää myös ruotsin kieltä. Oppimateriaalit ovat usein englanninkielisiä.

 

Ohjeistus ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan hakea siirtoa Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan seuraavista pääaineista:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhojen pääaineiden ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).