Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Opintosuunnat:

Tieteenalat:

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa opitaan soveltamaan taloustieteellistä näkökulmaa kansallisella, valtioiden välisellä ja globaalilla tasolla muun muassa ympäristöongelmien analyysiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Opitaan soveltamaan taloustiedettä myös maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin.

Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön, luonnonvarojen ja maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa opiskelijalle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksutaan kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opitaan myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa kursseilla, esimerkiksi ympäristö- tai maatalousekonomian perusteissa.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opitaan soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdytään muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärretään myös kuluttajalähtöisyyden merkitys liiketoiminnassa sekä kuluttajien asema ja rooli yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa.

Opintojen alussa omaksutaan liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennetaan elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemusta. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luodaan pohja sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä opiskelijasta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 Ohjeistus ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan siirtyä Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan seuraavista pääaineista:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhojen pääaineiden ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).