Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Metsätieteiden maisteriohjelma

Metsätieteiden koulutusohjelma tarjoaa laajan ja monipuolisen näkemyksen metsistä ja niiden käytöstä. Opinnot sisältävät ja soveltavat muun muassa biologiaa, liiketaloustiedettä, ympäristötieteitä, logistiikkaa, geoinformatiikkaa sekä tietotekniikkaa. Metsätieteistä valmistuneet ovat metsäekologian, metsävarojen hallinnan ja käytön, metsäekonomian ja markkinoinnin sekä metsäbiotalouden kansainvälisiä ammattilaisia, joilla on hyvät työllistymismahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Metsätieteiden maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa:

Metsien ekologian ja käytön erikoistumisaloissa keskitytään metsä- ja suoekosysteemien eri osa-alueisiin ja käyttötapoihin, tarkastellaan metsien käytön suunnittelua ja siihen tarvittavan tiedon keruuta, tarkastellaan metsiä kuvaavia malleja, puunkorjuuta ja kuljetusta sekä puunjalostamista biotaloustuotteiksi. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa:

Metsäbiotalouden liiketoiminnan ja politiikan opinnot perustuvat uudistuvan luonnonvaran kestävään käyttöön ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen globaalissa ympäristössä. Kohteena on metsään pohjautuvan teollisuuden ja liiketoiminnan globalisaatio ja rakenteellinen uudistuminen biotaloudeksi. Opiskelija perehtyy metsään pohjautuvan biotalouden kysymyksiin tuotannossa, markkinoinnissa ja politiikassa osana globaalia toimintaympäristöä.

Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kaikilla kursseilla voi halutessaan käyttää suomen tai ruotsin kieltä suorituksissa, kuten tenttivastauksissa, esitelmissä ja maisterintutkielmassa.

 

Ohjeistus ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan hakea siirtoa Metsätieteiden maisteriohjelmaan seuraavista pääaineista:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhojen pääaineiden ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).