Oppaan Hammaslääketieteen koulutusohjelma, 1.-4. opintovuosi, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Hammaslääketieteen koulutusohjelma, vuosikurssit H1-H4. Tämä opas koskee lukuvuotta 2018-2019.

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvauksissa kerrotaan jaksojen oppimistavoitteista, sisällöstä, arviointitavasta ja suoritusvaatimuksista. Opintojaksokuvauksiin on sisällytetty linkit opintojakson yksityiskohtaisempiin tietoihin, jotka on tallennettu digitaaliseen kurssikirjastoon, Moodleen tai muuhun oppiaineen käyttämään sähköiseen ympäristöön.

Curriculum-uudistus ja Iso Pyörä -koulutusuudistus

Helsingin yliopiston koulutusuudistuksen mukaiset koulutusohjelmat aloittivat 1.8.2017. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa uuteen curriculumiin siirtyminen aloitettiin kuitenkin porrastetusti lukuvuonna 2015 -2016. Curriculum-uudistus etenee hammaslääketieteen koulutuksessa vuosikurssi kerrallaan ja lukuvuonna 2018-2019 uuden curriculumin mukaisesti opiskelevat 1.-4. vuosikurssien opiskelijat. Koulutusohjelmaan on tehty koulutusuudistuksen myötä (1.8.2017 opintonsa aloittavat) joitain tarkennuksia esimerkiksi kurssien laajuuksiin.

Tutustuthan huolella WebOodissa lukuvuosikohtaisiin ohjeisiin.

Lisätietoja curriculum -uudistuksesta lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivuilta.

Lisätietoa Iso Pyörä -koulutusuudistuksesta lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivuilta.

 

Vuosikurssien opetus

Kaikkien vuosikurssien lukujärjestykset julkaistaan Google-kalenterissa. Lukuvuosikoordinaattorit suunnittelevat ja koordinoivat yhdessä kyseisellä vuosikurssilla opetusta antavien oppiaineiden edustajien kanssa kurssien opetusohjelmat. Koulutusohjelman keskeiset yhteystiedot on kerrottu alla:


L= lääketieteen koulutusohjelma 
H= hammaslääketieteen koulutusohjelma

L1/ H1  Ensimmäinen opiskeluvuosi
Lukuvuosikoordinaattori: Professori Matti Airaksinen, anatomian osasto, puh. 02941 25250
Hammaslääketiede: Yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto, puh. 0294 1911 (keskus)
Opintoneuvoja Leena Häyrinen, Meilahden opiskelijapalvelut, yhteystiedot

L2/H2  Toinen opiskeluvuosi 
Lukuvuosikoordinaattori: Kliininen opettaja Mikko Mäyränpää, patologian osasto, puh. 050 427 1911                                                                                                                         Hammaslääketiede: Yliopistonlehtori Pia Heikkilä, puh. 0294 1911 (keskus)
Opintoneuvoja Leena Häyrinen, Meilahden opiskelijapalvelut, yhteystiedot

H3-H6s  Kolmannesta vuodesta eteenpäin 
Lukuvuosikoordinaattorit:
- H3: Yliopistonlehtori Anja Kotiranta, puh. 0294 1911 (keskus)
- H4: Yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, puh. 0294 1911 (keskus)
- H5: Yliopistonlehtori Irja Ventä, puh. 0294 1911 (keskus)

Opintoneuvoja Veera Ala-Louko
Opintoneuvoja Kyllikki Gerkman


Meilahden opiskelijapalvelut, yhteystiedot

 

Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta

Ohjeet ja tietoa opiskelijalle, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen, ovat Opiskelijan ohjeet
-sivustolla. Valitse sivun ylälaidasta Hammaslääketieteen koulutusohjelma. Teemat-otsikon alta löytyvät sekä yleiset että koulutusohjelmakohtaiset opiskelua koskevat ohjeet.

Ohjeet opiskelijalle, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2017, ovat Flamma-intranetissä.