Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TEMAATTISET KOKONAISUUDET

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma tarjoaa eri temaattisia kokonaisuuksia: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Johtaminen ja Social välfärd. Kokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat 15-35 op välillä. Saadakseen kokonaisuudesta merkinnän todistukseen, tulee suorittaa vähintään 15 op ohjeiden mukaan. On myös mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja kokonaisuuksista. Yhden opintojakson voi sisällyttää vain yhteen kokonaisuuteen, täten yksi opintojakso ei voi sisältyä esimerkiksi sekä temaattiseen kokonaisuuteen, että oman opintosuunnan opintokokonaisuuksiin. 

Tässä opinto-oppaassa löydät kokonaisuuden Johtaminen 15 sp. "Opintojaksot"-välilehden alta löydät tarjottavat kurssit.

 

MSV-LJ515 Johtaminen, 15 sp

 

Opintokokonaisuus kuuluu valinnaisiin opintoihin

 

Opintokokonaisuus on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille:

 

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 

Sisältö

Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa. Johtaminen on keskeinen osa jokaisen organisaation toimintaa ja siitä tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Samaan aikaan aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten globaalit, ekologiset ja taloudelliset ongelmat asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia ja korostavat johtamisen merkitystä.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

HUOM! Tietyissä opintojaksoissa on rajallisesti paikkoja eikä välttämättä järjestetä jokainen vuosi. Johtamisen opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2020 asti. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa tai rekisteröidä tämän jälkeen

 

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot:

 

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintokokonaisuuden loppuarvosana koostuu suoritettujen opintojaksojen keskiarvosta.

 

Vastuuhenkilö

Valtio-opin yliopistolehtori