Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TEMATISKA HELHETER

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder flera olika tematiska helheter: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Ledarskap och Social välfärd. Helheterna varierar mellan 15 och 35 sp. För att i betyget få en anteckning om avlagd helhet bör åtminstone 15 sp avläggas enligt anvisningarna. Enskilda studieavsnitt ur en helhet kan också väljas. Dock kan ett och samma studieavsnitt som en student avlagt räknas ingå i endast en helhet och sålunda inte till exempel både inom det egna vetenskapsområdet och inom en helhet i de valbara studierna.

I denna handbok hittar du helheterna Genusvetenskap 15 sp, Genusvetenskap 25 sp samt Genusvetenskap 30 sp. Under fliken "Studieperioder" hittar du kurserna som erbjuds inom helheterna.

 

KSV-GE515 Genusvetenskap, 15 sp, KSV-GE525 Genusvetenskap, 25 sp, KSV-GE530 Genusvetenskap, 30 sp

 

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras / Preferred period implementing the module: år 1-3.

Studiehelheten ordnas / Period when the module is arranged: Period I-IV.

 

Kunskapsmål

Studier i genusvetenskap ger färdigheter till att kritiskt granska hur genus görs i samhället och hur olika förståelser om vad som är sant och möjligt förändras och skapas. Du lär dig att förstå och analysera hur kön och sexualitet fungerar i samhället som kulturella och institutionaliserade kategorier. Under studierna diskuteras även hur genus relaterar till andra skillnader, till exempel ålder, klass, etnicitet och ras. Både det privata och det politiska hör till genusstudier: såväl vardagsliv, smak, värderingar, medier, lagstiftning och politiska institutioner kan studeras ur genusperspektiv. På Soc&kom är frågor om globalisering och utveckling särskilt framträdande.

 

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt

 

Innehåll

KSV-SL202 Genus i samhället I 5 sp

KSV-JK209 Genus, journalistik och kommunikation I 5 sp

KSV-SL205 Kriminologi och gränsöverskridande beteende 5 sp          

PVK-P208 Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta, 5 sp

Valfria kurser enligt utbud

 

Bedömningsmetoder och kriterier

Medeltal av studieavsnitten som ingår i studiehelheten.

 

Ansvarig person                         

Professor in sociology, SSKH