Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TEMATISKA HELHETER

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder flera olika tematiska helheter: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Ledarskap och Social välfärd. Helheterna varierar mellan 15 och 35 sp. För att i betyget få en anteckning om avlagd helhet bör åtminstone 15 sp avläggas enligt anvisningarna. Enskilda studieavsnitt ur en helhet kan också väljas. Dock kan ett och samma studieavsnitt som en student avlagt räknas ingå i endast en helhet och sålunda inte till exempel både inom det egna vetenskapsområdet och inom en helhet i de valbara studierna.

I denna handbok hittar du helheterna Social välfärd och sociala problem 15 sp samt Socialpolitik och hållbar utveckling 25 sp. Under fliken "Studieperioder" hittar du kurserna som erbjuds inom helheterna.

 

KSV-SV515 Social välfärd och sociala problem, 15 sp

              

Studiehelheten erbjuds för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras:  2-3 studieåret.

Studiehelheten ordnas:  Ht-vt, dvs. period I-IV.

 

Kunskapsmål

Efter avklarad studiehelhet skall studenten                            

 

Tidigare studier eller kunskaper

Introduktion till socialpolitiken rekommenderas, ej obligatorisk.

 

Innehåll

Vad som i ett samhälle uppfattas vara ett socialt problem, och hur och varför samhället bör försöka lösa dessa problem, är något som påverkas av många olika faktorer. Studiehelheten behandlar detta med utgångspunkt i olika konkreta samhällsproblem och välfärdspolitiska lösningar, med tyngdpunkt på välfärdstjänster.

 

Följande studieavsnitt ingår: 

 

Bedömningsmetoder och kriterier

 Medeltal av studieavsnitten som ingår i studiehelheten.

 

Ansvarig person

Universitetslektor Christian Kroll

 

KSV-SV525 Socialpolitik och hållbar utveckling, 25 sp

 

Studiehelheten erbjuds för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras: 2-3 studieåret.

Studiehelheten ordnas: Ht-vt, dvs. period I-IV.

 

Kunskapsmål  

Målet med studiehelheten är att studenten ska känna väl till, förstå och kunna kritiskt reflektera över centrala och aktuella socialpolitiska frågor med relevans för en hållbar samhällsutveckling med fokus på:

 

Tidigare studier eller kunskaper

Introduktion till socialpolitiken rekommenderas, ej obligatorisk.

 

Innehåll            

Hållbar utveckling kopplas vanligen främst till frågor rörande den fysiska miljön, men även samhälleliga dimensioner räknas allt oftare in i begreppet – alltså frågor som rör en social, politisk och ekonomisk utveckling. Studiehelheten fokuserar på olika socialpolitiska dimensioner av en hållbar samhällsutveckling.

 

Följande studieavsnitt ingår: 

 

Bedömningsmetoder och kriterier

 Medeltal av studieavsnitten som ingår i studiehelheten.

 

Ansvarig person

Universitetslektor Christian Kroll