Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TEMATISKA HELHETER

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder flera olika tematiska helheter: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Ledarskap och Social välfärd. Helheterna varierar mellan 15 och 35 sp. För att i betyget få en anteckning om avlagd helhet bör åtminstone 15 sp avläggas enligt anvisningarna. Enskilda studieavsnitt ur en helhet kan också väljas. Dock kan ett och samma studieavsnitt som en student avlagt räknas ingå i endast en helhet och sålunda inte till exempel både inom det egna vetenskapsområdet och inom en helhet i de valbara studierna.

I denna handbok hittar du helheterna God förvaltning 25 sp, God förvaltning 30 sp samt God förvaltning 35 sp. Under fliken "Studieperioder" hittar du kurserna som erbjuds inom helheterna.

 

KSV-GF525 God förvaltning, 25 sp, KSV-GF530 God förvaltning, 30 sp, KSV-GF535 God förvaltning, 35 sp

 

Målgrupp

Studiehelheten är öppen för studerande från KSV och för studerande från andra utbildningsprogram.

 

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras: Andra eller tredje året, vårterminen.

Studiehelheten ordnas: Studiehelheten ordnas under vårterminen; perioderna 3-4, dock så att specialiseringskursen ordnas period 4 och period 1.

 

Kunskapsmål

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska:

 

Tidigare studier eller kunskaper

Förkunskapskrav för studiehelheten: Introduktionskurserna i statskunskap och rättsvetenskap, dvs. Introduktion till statskunskap och Introduktion till den offentliga rätten. De studerande som inte har avlagt de här studieavsnitten inom ramarna för sina grundstudier kan räkna kurserna till godo i studiehelheten God förvaltning. Dess omfattning blir då 30 sp eller 35 sp.

 

Innehåll

Den studerande ska genomföra följande studieavsnitt:

 

Bedömningsmetoder och kriterier

Slutbetyget för helheten utgörs av ett genomsnitt av betygen för de enskilda studieavsnitten.

 

Ansvarig person

Professorn i kommunalförvaltning (och universitetslektorn i kommunalrätt och allmän juridik)