Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Tabellen för etniska relationer finns här.

 

TEMATISKA HELHETER

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder flera olika tematiska helheter: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Ledarskap och Social välfärd. Helheterna varierar mellan 15 och 35 sp. För att i betyget få en anteckning om avlagd helhet bör åtminstone 15 sp avläggas enligt anvisningarna. Enskilda studieavsnitt ur en helhet kan också väljas. Dock kan ett och samma studieavsnitt som en student avlagt räknas ingå i endast en helhet och sålunda inte till exempel både inom det egna vetenskapsområdet och inom en helhet i de valbara studierna.

I denna handbok hittar du helheterna Etniska relationer 15 sp samt Etniska relationer 25 sp. Under fliken "Studieperioder" hittar du kurserna som erbjuds inom helheterna.

 

KSV-ER515 Etniska relationer 15 sp, KSV-ER525 Etniska relationer 25 sp

 

Studiehelheten är öppen för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

  
Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras: årskurs 2 och 3.

Studiehelheten ordnas: Samtliga terminer och perioder.

 
Kunskapsmål 
Efter avlagd studiehelhet:

 

Tidigare studier eller kunskaper 
Avlagd grundkurs (minst 5 sp) inom studentens eget vetenskapsområde, som bör ligga inom samhällsvetenskap, humaniora, pedagogik, geografi eller närliggande vetenskapsområde.

 
Innehåll 
KSV-SL203 Introduktion till etniska relationer, 5 sp - utgör en obligatorisk introduktionskurs för alla.
KSV-ER501 Nationalism och nationella minoriteter, 5 sp
KSV-ER502 Invandring och migration, 5 sp
KSV-SP202 Social identitet och social interaktion mellan grupper, 5 sp
KSV-RV212 Migrationsrätt, 5 sp
KSV-RV213 Mänskliga rättigheter, 5 sp
eventuella andra kurser kan ingå efter godkännande av den ansvariga läraren
 
Bedömningsmetoder och kriterier 
Vägt medeltal av samtliga studieavsnitt som ingår i helheten.

 
Ansvarig person 
Universitetslektor Östen Wahlbeck