Etusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

TEMATISKA HELHETER

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder flera olika tematiska helheter: Barn och familj, Etniska relationer, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Ledarskap och Social välfärd. Helheterna varierar mellan 15 och 35 sp. För att i betyget få en anteckning om avlagd helhet bör åtminstone 15 sp avläggas enligt anvisningarna. Enskilda studieavsnitt ur en helhet kan också väljas. Dock kan ett och samma studieavsnitt som en student avlagt räknas ingå i endast en helhet och sålunda inte till exempel både inom det egna vetenskapsområdet och inom en helhet i de valbara studierna.

I denna handbok hittar du helheten Barn och familj 25 sp. Under fliken "Studieperioder" hittar du kurserna som erbjuds inom helheten.

 

KSV-BF525 Barn och familj, 25 sp


Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras: Under kandidatstudierna

Studiehelheten ordnas: Börjar fr.o.m. ht 2018

 
Kunskapsmål 
Målen med studiehelheten är att studenten efter avklarad helhet:

 
Tidigare studier eller kunskaper 
Rekommenderas att grundstudierna i KSV är slutförda.

 
Innehåll 
Till helheten Barn och familj hör följande kurser:

KSV-RV210 Familjerätt I, 5 sp
KSV-SP204 Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp
KSV-SP209 Attachment: theory, methods and intervention, 5 sp
KSV-BF501 Barn- och familjerelaterade frågor i ett föränderligt samhälle, 5 sp (startar ht 2018)
KSV-SV205 Familjepolitik, 5 sp
 
Bedömningsmetoder och kriterier 
Helhetsvitsordet utgör ett medeltal av kurserna som ingår i helheten.

 
Ansvarig person 
Anna Henning-Lindblom