Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

FÖRSTA ÅRETS UPPLÄGG (60 sp)

Under det första studieåret är en stor del av studierna gemensamma för alla inom programmet. Samtidigt är det meningen att studenten från och med den andra perioden på hösten ska kunna välja vilka vetenskapsområden hen vill bekanta sig närmare med. Under vårterminen har studenten likaså möjlighet att välja studieavsnitt inom de olika vetenskapsområdena enligt egna intressen. Det första studieåret är upplagt enligt följande schema:

Höstterminen, period I:

Höstterminen, period II:

Vårterminen, period III:

Vårterminen, period IV:

 

Målet är att studenten efter det första studieåret ska ha avlagt 60 studiepoäng, men den exakta sammansättningen av studieavsnitt väljer studenten själv enligt egna intressen, utöver de studieavsnitt som är obligatoriska, som t.ex. grundstudierna (25 sp).

Bland annat nedan nämnda studieavsnitt inom olika vetenskapsområden vid Soc&kom lämpar sig att välja i period III och period IV under det första studieåret. (Studieavsnitten kan kombineras fritt enligt studentens egna intressen, men studenten bör vara uppmärksam på eventuella krav på förkunskaper, vilka framgår av kursbeskrivningarna av de enskilda studieavsnitten):

Journalistik och kommunikation:

Period III:

Period IV:

 

Socialpsykologi:

Period III:

Period IV:

 

Statskunskap med förvaltning:

Period III:

Period IV:

 

Sociologi:

Period III:

Period IV:

 

Rättsvetenskap:

Period III:

 Period IV:

 

Även inom vetenskapsområdet socialt arbete och socialpolitik finns kurser som kan väljas av studenter som inte har socialt arbete som inriktning:

Period III:

Period IV: