Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången hittas via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Sociologins tabell finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom sociologi, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

 

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

 

VETENSKAPSOMRÅDET SOCIOLOGI

Sociologin studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

De val som en individ gör är ofta baserade på dolda strukturer i samhället. Sociologin analyserar dessa sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet. På Soc&kom är genus, etniska relationer och kultur i en globaliserande värld framträdande teman.

Kurserna i sociologi kombinerar föreläsningar, litteraturläsning, gruppdiskussioner och skrivande och med de relativt små grupperna på Soc&kom möjliggörs en dialog mellan studenter och föreläsare. Upplägget skapar en flexibilitet, och studenter kan få diskutera de frågeställningar som känns svåra eller intressanta. Studenten får utveckla sitt  eget sätt att lära sig, öva kritiskt tänkande och skrivande, kommunikation och processhantering.

Sociologi är ett ämne som väljs av väldigt olika människotyper av olika anledningar. I arbetslivet hittar vi sociologer i så olika yrken som president, rockmusiker, projektchef, personalansvarig, informatör och konsult. De flesta arbetar i olika organisationer med förvaltning, eftersom ämnet ger mångsidiga färdigheter för att kritiskt hantera kunskap, koordinera projekt och arbeta med större helheter och olika typer av människor. Ämnets bredd har också lett till ett bra rykte på arbetsmarknaden, och arbetslösheten är låg bland sociologer, även om studierna inte leder till något specifikt yrke.

 

Den som har studerat sociologi vid Soc&kom kan

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande: