Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången för socialt arbete och socialpolitik finns här. Du hittar den också via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturernafinns i Wiki. Tabellen för socialt arbete och socialpolitik finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom socialt arbete, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

 

VETENSKAPSOMRÅDET SOCIALT ARBETE

I studierna i socialt arbete är fokus på frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger studenten en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

I socialarbetarutbildningen på Soc&kom ingår även studier i socialpolitik. Kunskaper i socialpolitik är relevanta även för studerande inom många andra samhällsvetenskapliga ämnen. Därför erbjuds valbara kurser i socialpolitik för alla. I socialpolitik får studenten kunskaper om välfärdens fördelning och sociala risker samt lokala och globala åtgärder för att främja välfärden. Kunskaperna behövs i arbetsuppgifter inom t.ex. nationella och internationella organisationer, i ministerier och forskningsinstitut, försäkringsbolag, företag och medier.

Inom inriktningen socialt arbete utbildas blivande experter i socialt arbete, men utbildningen ger även färdigheter att jobba med andra arbetsuppgifter där det förutsätts en allmän samhällsvetenskaplig utbildning. Med en examen i socialt arbete kan man därför välja mellan många olika intressanta arbetsplatser. Av de som studerat socialt arbete jobbar somliga med krävande klientuppgifter, t.ex. som experter inom barnskyddet. Andra jobbar som ledare inom något av det sociala arbetets specialområden eller med olika utvecklings-, planerings- och forskningsuppgifter inom den offentliga eller privata sektorn eller inom frivilliga organisationer. En socialarbetarutbildning ger dessutom olika möjligheter till vidare specialisering, t.ex. till specialsocialarbetare eller terapeut.

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande: