Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången för journalistik och kommunikation finns här. Du hittar den också via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Journalistikens tabell finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom journalistik och kommunikation, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

 

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

 

VETENSKAPSOMRÅDET JOURNALISTIK OCH KOMMUNIKATION

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation. Studierna består också av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder och kommunikationsfärdigheter. De olika kurserna sammanflätas under vårterminen i Smocka-redaktionen, där studenter i olika skeden av studierna jobbar tillsammans med produktion i print, radio, video och webb.

De teoretiska kurserna förbereder för forskning i journalistik och kommunikation och möjlighet att delta med olika moment i pågående forskningsprojekt erbjuds också. Forskningsperspektivet är integrerat med undervisningen i journalistiska färdigheter.

Utbildningen i journalistik och kommunikation är både en yrkesutbildning för journalister och kommunikatörer och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen har traditionellt inriktat sig på journalistik och medier, i likhet med de övriga nordiska journalist­utbildningarna, men beaktar också att allt fler i framtiden kommer att arbeta med kommunikation på ett bredare fält. 

Du kan välja att fördjupa dig i området med sikte på ett kommande yrke inom medier eller kommunikation, eller välja att läsa kurser i journalistik och kommunikation samt språkvård och stilistik som ett komplement till dina övriga studier.

Utöver kravet att kurser ska tas i en viss ordning finns inga förhandskrav för studier i journalistik och kommunikation. Alla som är inskrivna i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan välja att delta i undervisningen.

Utexaminerade tidigare studenter jobbar som journalister, kommunikatörer inom privata och offentliga organisationer samt som konsulter och medieexperter.

En politices kandidat med vetenskapsområdet journalistik och kommunikation som inriktning ska: 

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande: