Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OBS! Du hittar ingen undervisning i denna handbok! All undervisning och information om de nya kurserna hittas i studiehandböckerna för det nya kandidatprogrammet. Använd denna handbok endast för att kolla vilka kurser den gamla examensstrukturen kräver.

Denna studiehandbok finns till för dem som följer gamla kursfordringar i Soc&koms biämnen. Informationen från motsvarighetstabellerna finns komprimerad här enligt huvudämnets information om 25 sp storleks biämnen.

Undervisningen ordnas enligt de nya examensfordringarna, se information om kursernas motsvarigheter i motsvarighetstabellerna på den här Wiki-sidan.

 

Ifall du fortsätter i gamla strukturen och vill avlägga små 25 sp biämnen vid Soc&kom, kan du kolla vilka nya kurser som krävs här:

 

Journalistik

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)
G 1 Introduktion till journalistik och etik

KSV-JK101 Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk

G 2 Mediejuridik

KSV-RV204 Medie- och offentlighetsjuridik

G 3 Mediehistoria och kommunikationsteoriStudieavsnittet kan avläggas genom en valfri kurs i journalistik i KSV
G 4 Medieforskning och journalistikkritik

KSV-JK201 Kommunikationsteori, journalistikforskning och mediekritik

G 5 Medier, kommunikation och genus

KSV-JK209 Genus, journalistik och kommunikation I

 

Socialpsykologi

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)

SOCPSYK 1.2 Introduktion till socialpsykologin för biämnesstuderande

KSV-SP101 Introduktion till socialpsykologi

SOCPSYK 2 Identitet, social utveckling och emotioner I

KSV-SP204  Barnpsykologi i familjekontext

SOCPSYK 3 Social identitet och social interaktion i och mellan grupper I

KSV-SP202 Social identitet och social interaktion mellan grupper

SOCPSYK 4 Moralpsykologi

KSV-SF206  Political Opinion

SOCPSYK 5 Tillämpningsområden, valbara kurser, välj en av kurserna 5 sp

 

Socpsyk 5.1a Arbets- och organisationspsykologi

KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion

Socpsyk 5.1b The psychology of leadership

Valfri ledarskapskurs på kandidatnivå (kontakta J-E L)

Socpsyk 5.2 Personlighetsstörningar i social kontext

Motsvarande kurs i klinisk psykologi (kontakta A H-L)

Socpsyk 5.3 Kultur, socialt samspel och aggressivt beteende

Kursen har utgått

 

Sociologi

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)

Sociologi 1a Introduktion till sociologin

KSV-SL101 Introduktion till sociologi
Sociologi 1b Studiecirklar i sociologiKSV-SL201 Studiecirklar i sociologi
Sociologi 2 Sociologins nyckelbegrepp

Kan inte längre avläggas som föreläsningskurs, men i stället med boktent eller essäer. Kontakta sociologilärarna för anvisningar.

Sociologi 3 Sociologisk forskningKan inte längre avläggas som föreläsningskurs, men i stället med boktent eller essäer. Kontakta sociologilärarna för anvisningar.
Sociologi 4 Introduktion till socialantropologinKSV-SL204 Introduktion till socialantropologin

 

Socialt arbete

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)
S 1 a) Introduktion till socialt arbete KSV-SA101 Introduktion till socialt arbete

S 1 b) Introduktion till socialpolitiken

KSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken
S 2 a) Sociala problem och lösningsmodellerKSV-SA201 Perspektiv på sociala problem
S 2 b) Introduktion till socialt arbete som praktik

En av nedanstående kurser:

KSV-SA103  Socialt arbete som praktik

KSV-SA203  Socialarbetets handlingsmiljöer och handlingsutrymme

KSV-SV204  Aktuella välfärdspolitiska frågor: Alkoholpolitik

KSV-SV205  Aktuella välfärdspolitiska frågor: Familjepolitik

KSV-SV206  Aktuella välfärdspolitiska frågor: Äldrepolitik

KSV-SV208  Aktuella välfärdspolitiska frågor: Arbetslöshet och aktivering

KSV-SV209  Aktuella välfärdspolitiska teman: Hälsopolitik

KSV-SV211  Aktuella välfärdspolitiska frågor: Tredje sektorn och välfärdsstaten

S 3 Människan i ett livscykelperspektivKSV-SA202 Välfärdsservice i förändring

 

Socialpolitik

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)
SOCPOL 1 Introduktion till socialpolitikenKSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken
SOCPOL 2 Perspektiv på sociala problemKSV-SA201 Perspektiv på sociala problem
SOCPOL 3 Välfärdsservicens utgångspunkterKSV-SA202 Välfärdsservice i förändring
SOCPOL 4 Socialpolitikens nationella och internationella utmaningarKSV-SV201 Socialpolitikens lokala och globala utmaningar
SOCPOL 5 Specialkurser i socialpolitik (valbara)Aktuella välfärdspolitiska frågor (tre kurser för studerande i socialt arbete, en kurs för studerande med annat huvudämne) Kurserna hittas i handboken Tematiska helheter.

OBS! Huvudämnesstuderande i socialt arbete avlägger inte SOCPOL1 och SOCPOL2, då motsvarande studier (S1b, S2a) även är obligatoriska studieperioder i socialt arbete. Dessa avlägger tre valbara specialkurser i socialpolitik i stället för en (litet biämne) respektive fyra istället för två (stort biämne). Kolla motsvarigheterna för övriga kurser i socialpolitik i tabellen.

 

Statskunskap med förvaltning

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)

STATSK 1 Statskunskapens grunder

KSV-SF101 Introduktion till statskunskap

STATSK 2 Förvaltningspolitik - strukturer och processer

KSV-SF201 Förvaltningspolitik – strukturer och processer

STATSK 3 Demokrati och politiskt deltagande

KSV-SF207 Samverkan och interaktion i politiken

STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning

KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv
STATSK 5 Organisationernas politiska inflytandeKSV-203 Samhällsvetenskapens klassiker

 

Rättsvetenskap

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)
RV 1 Den offentliga rättens grunderKSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten
4 valfria kurser av nedanstående kurser4 av valfria kurser av nedanstående kurser
RV 2 KommunalrättKSV-RV201 Kommunalrätt
RV 3 Miljörätt

Kursen har utgått

RV 5 Socialrätt I

KSV-RV205 Socialrätt I

RV 6 Socialförsäkringsrätt IKSV-RV208 Socialförsäkringsrätt I
RV 7 Familjerätt IKSV-RV210 Familjerätt I
RV 8 Socialrätt II

KSV-RV206 Socialrätt II a: Fördjupning inom socialvårdens delområden

KSV-RV207 Socialrätt II b: Juridik i social- och hälsovårdens ledningsfunktioner

RV 9 Familjerätt IIKSV-RV211 Familjerätt II
RV 10 Socialförsäkringsrätt IIKSV-RV209 Socialförsäkringsrätt II: Fördjupning i nationell socialförsäkringsrätt
RV 11 Straffrätt (ordnas på juridiska fakulteten)

KSV-RV215 Straffrätt

RV 12 MigrationsrättKSV-RV212 Migrationsrätt
RV 13 Offentlig rätt, fortsättningskurs

KSV-RV202 Offentlig rätt, fortsättningskurs del 1. Förvaltningsrätt och Europarättens grunder

KSV-RV203 Offentlig rätt, fortsättningskurs del II EU-rätt och delområden av förvaltningsrätten
RV 14 Arbetsrätt (ordnas på Hanken)KSV-RV216 Arbetsrätt
RV 15 Mänskliga rättigheter

KSV-RV213 Mänskliga rättigheter

RV 21 Internationell rätt (ordnas på juridiska fakulteten)KSV-RV217 Internationell rätt
RV 22 Grunder för internationella mänskliga rättigheter i mångkulturella samhällenKursen har utgått

 

Samhällsvetenskapernas grunder, 25 sp

Gamla strukturenNya strukturen (KSV)
Socialpsykologi 
SOCPSYK 1.2 Introduktion till socialpsykologin för biämnesstuderandeKSV-SP101 Introduktion till socialpsykologi
SOCPSYK 4 MoralpsykologiKSV-SF206  Political Opinion
Statskunskap med förvaltning 
STATSK 1 Statskunskapens grunderKSV-SF101 Introduktion till statskunskap
STATSK 15 Välfärdsservicens organisationsformer, 5 spKSV-SF205 Välfärdens styrningsformer
Journalistik 
G 3 Mediehistoria och kommunikationsteoriStudieavsnittet kan avläggas genom en valfri kurs i journalistik i KSV
Medielandskapet i förändring (på engelska), 5 spKSV-FR501 Media Landscapes and Journalism in Transition
Sociologi 
SOCIOL 1a Introduktion till sociologinKSV-SL101 Introduktion till sociologi
SOCIOL 8.2 Introduktion till genusstudierKSV-SL202 Genus i samhället
SOCIOL 8.11 Introduktion till etniska relationerKSV-SL203 Introduktion till etniska relationer
SOCIOL 4 Introduktion till socialantropologinKSV-SL204 Introduktion till socialantropologin
Socialpolitik 
SOCPOL 1 Introduktion till socialpolitikenKSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken
SOCPOL 2 Perspektiv på sociala problemKSV-SA201 Perspektiv på sociala problem
Rättsvetenskap 
RV 1 Den offentliga rättens grunderKSV-RV101  Introduktion till den offentliga rätten
RV 22 Grunder för internationella mänskliga rättigheter i mångkulturella samhällenKursen har utgått

Ifall någon av kurserna inte går att avlägga eller om det annars uppstår problem med att få ihop biämnet Samhällsvetenskapernas grunder, kontakta Elina Oinas som är ansvarig för biämnet och fråga vilken annan kurs du kunde inkludera i biämnet i stället.