Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Markkinoinnin pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä uuteen koulutusohjelmaan:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Markkinointi

Markkinoinnin oppiaineessa voi suorittaa joko elintarvike- tai maatalousalaan painottuvan kandidaatin ja maisterin tutkin­non. Opinnot liittyvät keskeisesti elintarvikealalla toimivien yritysten ja organisaatioiden tuottei­den ja palveluiden markkinointiongelmien ymmärtämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden kehittämiseen arvon luomiseksi erityyppisille asiakasryhmille. Tavoitteena on antaa opiskelijoille kuva markkinoinnin sisällöstä, luoda valmiuk­sia markkinoinnin suunnitteluun ja yrityksen liiketoiminta­osaamisen kehittämiseen. Osa-alueita ovat mm. kuluttajakäyttäytyminen, jakelun ja hankintatoimen johtaminen, strateginen johtaminen sekä merkkituotteiden ja palvelujen markkinointi. Työelämässä markkinoinnin opiskelijat ovat sijoittuneet pääsääntöi­sesti elintarviketeollisuuden, kaupan, pankkien, vakuutusyhtiöiden yms. palvelukseen, sekä opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

 

Yhteystiedot

Markkinoinnin kotisivu osoitteessa: http://www.helsinki.fi/taloustiede/opiskelu/mark/