Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Nämä tutkintorakenteet on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä uusiin koulutusohjelmiin:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden kandiohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Metsäekonomia ja markkinointi

Metsäekonomiassa ja markkinoinnissa perehdyt metsäalan taloudellisten ja ekologisten näkökulmien yhdistämiseen. Monitieteisen opetuksen lähtökohtina ovat uusiutuvan luonnonvaran kestävä käyttö ja vastuullisuus. Painotamme kansainvälisiä valmiuksia ja viestintätaitoja. Maisterivaiheessa opintosuunnaksi voit valita metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen tai liiketaloudellisen metsäekonomian. Maisteriopinnoissa kurssien opetuskielenä on englanti. 

Pääaineesta valmistuneet ovat osaajia talouden ja ympäristön yhdistämistä koskevissa kysymyksissä sekä ympäristöjohtamisessa ja toimivat markkinoinnin, liikkeenjohdon, tutkimuksen ja julkishallinnon tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Alan tutkimuskohteita ovat viime vuosina olleet metsäsektorin yritys- ja yhteiskuntavastuu, tuotteiden vihreä markkinointi ja palvelumarkkinoiden kehittäminen, metsänkasvatusmenetelmien vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään, yksityismetsätalous sekä metsätalouden toimintaympäristö.