Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Maataloustieteiden (MAAT) kandidaattivaiheen opiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä Maataloustieteiden kandiohjelmaan. Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Vastaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden kandiohjelman opintojaksojen keskinäiset vastaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).

 

Maataloustieteet

Maatalous ja ruoan alkutuotanto koskettavat meitä jokaista. Miten ja missä ruoka ja raaka-aineet tuotetaan? Riittävätkö ne kaikille? Onko tuotanto taloudellisesti kannattavaa ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää? Maataloudesta odotetaan ratkaisuja myös esimerkiksi bioenergiantuotantoon. Maataloustieteiden opinnot antavat laaja-alaisen pohjan kehittää suomalaista ja globaalia maataloustuotantoa sekä ihmisten, kotieläinten ja luonnon hyvinvointia.

Maataloustieteiden (MAAT) kandidaattivaiheen opetus koostuu kaikille yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä erikseen valittavista suuntaavista opinnoista. Lisäksi opintoihin kuuluu kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja ja sivuaineopintoja. Opinnot sisältävät myös käytännön työharjoittelua ja projektiosaamista. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa maisteriopintoja suuntautumisestaan riippuen agroteknologian (AGTEK), kasvintuotantotieteiden (KTT), kotieläintieteen (KEL) tai maaperä- ja ympäristötieteen (MAA) pääaineessa.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi:

Yhteystiedot

Maataloustieteiden laitos, Latokartanonkaari 5, (PL 27), 00014 Helsingin yliopisto

http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/index.html