Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Kotieläintieteen opiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä Maataloustieteiden maisteriohjelman Kotieläintieteen opintosuuntaan.

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).

 

Kotieläintiede

Kotieläintieteen keskeisiä opetus- ja tutkimusalueita ovat kotieläinjalostuksen ja -ravitsemuksen perusteet ja sovellukset. Pääaineen vastuulla on myös kotieläinbiotekniikka, joka on osa kolmen laitoksen yhteistä biotekniikan pääainetta. 

Kotieläintieteen opiskelijat voivat valita maisterintutkinnon opintosuunnaksi kotieläinten jalostus- tai ravitsemustieteen. Kotieläintieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet monipuolisiin työtehtäviin hyvin. Tyypillisiä töitä ovat alan neuvonta-, koulutus-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät sekä hallinnolliset tehtävät. 

Yhteystiedot

Maataloustieteiden laitos, Kotieläintiede, PL28 (Koetilantie 5), 00014, Helsingin yliopisto

Faksi (09) 191 58379

http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/index.html

 

Kotieläinten jalostustiede  

Kotieläinten jalostustieteen tutkimuskohteina ovat eri kotieläinlajeilla yksilöiden tuotantoon ja lisääntymiseen, rakenteeseen, terveyteen ja käyttäytymiseen sekä tuotteiden laatuun vaikuttavat geneettiset tekijät.

Kotieläinjalostuksen tavoitteena on kehittää tuotanto- ja harrastuseläinten ominaisuuksia niin, että eläimet ovat hyvinvoivia ja niistä saatavat tuotteet laadukkaita. Jalostustyö edellyttää valittavien ominaisuuksien vaihtelun tuntemista ja eläinten geneettisen tason  määrittämistä. 

Kotieläinten jalostustieteeseen suuntautuvalle opiskelijalle tärkeitä perusaineita ovat perinnöllisyystiede ja tilastomatematiikka. Luentojen lisäksi opintoihin kuuluu lasku- ja  laboratorioharjoituksia, R-ohjelmointia  ja havaintoaineistojen  analysoinnin  harjoittelua.

Opintoihin kuuluvan maatalousharjoittelun lisäksi on mahdollista sisällyttää opintoihin harjoittelu kotieläinalan tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä.

 

Kotieläinten ravitsemustiede  

Kotieläinten ravitsemustieteen keskeisiä opetus- ja tutkimusalueita ovat ravitsemusfysiologia ja aineenvaihdunta, ravinnontarve, rehujen koostumus ja soveltuvuus eri kotieläinlajeille, rehuteknologia sekä ravinnon vaikutus eläinten tuotokseen, hyvinvointiin, tuotteiden laatuun ja terveyteen. 

Tutkimusten tavoitteena on rehun hyväksikäytön tehostaminen ja kotieläintuotteiden laadun parantaminen tuotannon kannattavuus, ympäristövaikutukset ja hyvinvointikysymykset huomioon ottaen. 

Kotieläinten ravitsemustieteeseen suuntautuvalle opiskelijalle tärkeitä perusaineita ovat kemia, biokemia ja eläinfysiologia. Luentojen lisäksi opetukseen kuuluu harjoitustöitä ja demonstraatioita, joihin sisältyy mm. rehun koostumuksen ja rehuarvon määrittäminen sekä ruokinnan suunnittelua. Kursseilla tehdään myös tutustumiskäyntejä maatiloille sekä tutkimus- ja rehuteollisuuslaitoksiin.

Opintoihin kuuluu maatalousharjoittelun lisäksi harjoittelu kotieläinalan tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä.