Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Kasvintuotantotieteiden maisterivaiheen pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä Maataloustieteiden maisteriohjelman kasvintuotantotieteiden opintosuuntaan.

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).

 

Kasvintuotantotieteet  

Oletko kiinnostunut pelto- ja puutarhakasveista sekä kasvintuotannon ekologisesta ja eettisestä kestävyydestä? Haluatko olla mukana ratkaisemassa maatalouden ja kasvintuotannon tulevaisuuden haasteita?  Kasvintuotantotieteiden pääaineen opinnoissa perehdytään maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoon, sen biologiseen perustaan sekä tuotantoon liittyviin haasteisiin. Pääaineeseen liittyvä tutkimus ja opetus tarjoavat mahdollisuuden syventyä kasvintuotantotieteisiin monella eri tasolla molekyylibiologiasta ekologiseen kestävyyteen. 

Kasvintuotantotieteiden maisterivaiheen pääaine sisältää kuusi opintosuuntaa, jotka ovat agroekologia, kasvinjalostus, kasvinviljelytiede, maatalouseläintiede ja puutarhatiede. Maisterivaiheessa voit erikoistua oman kiinnostuksesi mukaisesti yhteen näistä. Opintosuunnan valinta vahvistetaan heti opintojen alussa HOPS-keskustelussa opintosuunnan vastuuprofessorin tai opintoneuvojan kanssa. Mikäli joihinkin opintosuuntiin syntyy poikkeuksellista ruuhkaa, käytetään valintaperusteena ensimmäisen opiskeluvuoden opintomenestystä.

Kasvintuotantotieteiden pääaineesta valmistuneena maisterina sinulla on hyvät valmiudet siirtyä joko suoraan työelämään tai jatkaa opintojasi tohtorivaiheeseen. Saavutettu asiantuntijuus tarjoaa laajasti työtilaisuuksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, mm. yrityksissä, teollisuudessa sekä, kasvintarkastus-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja neuvontatehtävissä.

Kasvinviljelytiede  

Kasveja tuotetaan erilaisiin tarkoituksiin kuten ruoaksi, rehuksi, kuiduiksi ja energiaksi. Kasvinviljelytieteessä tutkitaan, miten näiden hyödykkeiden tuotantoa voidaan optimoida ja parantaa. Ympäristö rajoittaa viljelykasvien kasvua ja siten satoa. Ilmastonmuutoksen myötä ympäristön vaikutus viljelykasveihin muuttuu. Tutkimmekin, miten viljelykasvien fysiologia reagoi ympäristöön sekä etsimme keinoja vähentää tai välttää ympäristön kasvua rajoittavaa vaikutusta. Viljelykasvien sopeutumismahdollisuuksia ympäristönmuutokseen ennustetaan kasvumallein.  Kestävät tuotantomenetelmät takaavat tuotannon jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Tuotannon kestävyyden tutkimus painottuu erityisesti mahdollisuuksiin vähentää agrokemikaalien käyttöä. Tuotteiden laatu on olennaista raaka-aineen loppukäytön kannalta. Esimerkiksi leivonnaisten, oluen ja kasviöljyjen laatuun sekä terveysvaikutteisten yhdisteiden määrään voidaan vaikuttaa jo viljelykasvin kautta. Tuottavuus ja laatu riippuvat viljelykasvin perimästä, ympäristötekijöistä ja tuotantoteknologiasta sekä näiden yhteisvaikutuksista. Ymmärtämällä nämä vaikutukset voimme optimoida sadon määrän ja laadun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimimalla yhteistyössä kasvinjalostajien ja raaka-aineen jatkojalostajien kanssa kehitämme viljelykasveja ja -tekniikoita uusia haasteita vastaaviksi.