Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Mikrobiologian pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä seuraaviin koulutusohjelmiin:  

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365361

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot koulutusohjelmittain:

 

Mikrobiologia

Mikrobiologia on oppiaine, joka käsittelee ja tutkii mikro-organismeja ja niiden kiehtovaa maailmaa. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa mikrobiologian opetus ja tutkimus kohdistuvat etenkin mikro-organismien ihmiselle ja hänen toiminnoilleen tuottamiin hyötyihin ja haittoihin. Erityishuomio on mikrobiekologiassa ja mikrobiologian sovelluksissa maa- ja metsätaloudessa, metsäteollisuudessa, elintarvikkeiden tuotannossa sekä ympäristönhoidon biotekniikassa.

 

Mikrobiologian pääaineessa voi maisterivaiheessa suuntautua sivuainevalintojen ja opintojen mukaan ympäristömikrobiologiaan, elintarvikemikrobiologiaan, sienitieteeseen, bakteriologiaan tai virologiaan. Mikrobiologian maisterin- tai jatkotutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiallisesti asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, sairaala- ja valvontalaboratorioihin sekä hallinto- ja opetustehtäviin.

 

Mikrobiologiaa opetetaan Viikin kampuksella kahden laitoksen (elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos sekä biotieteiden laitos) ja kahden tiedekunnan (maatalous-metsätieteiden sekä bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnat) ylittävänä Helsingin yliopiston mikrobiologian yhteisopetuksena. Mikrobiologian voi valita pääaineeksi maisterivaiheessa joko molekyylibiotieteiden, elintarviketieteiden, ympäristötieteiden tai biologian kandidaatin koulutusohjelmasta. Maisteriopinnoissa on mahdollisuus suuntautua elintarvikemikrobiologiaan, ympäristömikrobiologiaan, sienitieteeseen, bakteriologiaan tai virologiaan. Mikrobiologia voi myös olla sivuaineena joko kandidaatti- tai maisteriopinnoissa. Oppiaine hallinnoi myös sienitieteen sivuainetta.

 

Vuosina 2010-2014 elintarvike- ja ympäristötieteiden tai mikrobiologian ja maaperä- ja ympäristötieteiden hakukohteissa aloittaneet mikrobiologian pääaineopiskelijat voivat suorittaa aikaisempien tutkintokuvausten mukaisesti opintoja huomioiden aikaisempien ja nykyisten opintojaksojen vastaavuudet tavoitteenaan joko maatalous-metsätieteiden tai elintarviketieteiden kandidaatintutkinto mikrobiologia pääaineena.

 

Yhteystiedot

Mikrobiologian ja biotekniikan osasto, PL 56 (Biokeskus 1, Viikinkaari 9), 00014 Helsingin yliopisto, puh.  029411 http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelijaksi/mikrobiologia.html